JUMBO 10010 L COMBILINE – to je výkonnosť!

JUMBO 10010 L COMBILINE – to je výkonnosť!

Slovenské farmárske družstvo združuje poľnohospodárske podniky po celom Slovensku. Hospodári na viac ako 30 000 hektároch v rôznych podmienkach – od trnavskej tabule, cez krupinskú planinu, až po ekologické liptovské pasienky. V oblasti Myjavsko – Záhorsko sme s magazínom navštívili partnerské podniky Roľnícke družstvo Turá Lúka v Myjave, Roľnícke družstvo Vrátno Hradište pod Vrátnom a Poľnohospodárske družstvo Smolinské.

Uvedené tri družstvá obhospodarujú 4 200 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho je približne 3 600 hektárov ornej. Prevádzkujú dve bioplynové stanice o celkovom výkone 2 MW. Na ornej pôde zaberajú najväčšiu plochu tržné plodiny – 750 hektárov repky, 700 hektárov pšenice a 200 hektárov špaldy, ďalej na 1 100 hektároch pestujú kukuricu a na zvyšnej výmere jačmeň a kŕmne plodiny.Jeden z podnikov, RD Turá Lúka, hospodári v ekologickom režime a zaoberá sa okrem rastlinnej výroby chovom dobytka bez trhovej produkcie mlieka. To znamená zber krmovín a produkciu kvalitných objemových krmív.

„Čo sa týka techniky, dôraz na kvalitu a prevádzkovú spoľahlivosť je na prvom mieste. Som zástancom značiek, a keď zber krmovín, tak jedine Pöttinger. Tým smerom sme sa rozhodli ísť, a to presadzujem vo všetkých troch podmienkach,“ uviedol MgA. Vladimír Volečko ml., výrobný manažér Slovenského farmárskeho družstva pre oblasť Myjavsko – Záhorsko. V družstve Turá Lúka postupne zakúpili dva zadné diskové žacie stroje NOVACAT 305 H a jeden čelný NOVACAT 306 F alpha motion, zhrňovače EUROTOP 380 N a EUROTOP 651 a obracač EUROHIT 610 N. Ďalej samozberací voz FARO 8000 L a veľkoobjemový univerzálny voz JUMBO 10010 L COMBILINE.

Taktiež v PD Smolinské a v RD Hradište Pod Vrátnom využívajú stroje Pöttinger a podľa potreby si podniky týmito strojmi navzájom vypomáhajú počas sezóny.  „Voz JUMBO 10010 je v prevádzke od jari do jesene, zbiera lucernu, trávne senáže, slamu a odváža kukuričnú siláž. Máme spočítané, že voz odvezie skoro 22 ton hmoty, čo je 2,5 násobok bežnej vlečky traktoru alebo nákladného auta. A to je trochu iný výkon! V Turej Lúke jazdí JUMBO v agregácii s traktorom 340 k a na Smolinskom, kde je rovina, s traktorom 270 až 300 k. Na stredisku Hradište pracuje ešte starší voz JUMBO 7200 L,“ povedal manažér Vladimír Volečko.

V Turej Lúke JUMBO 10010 L COMBILINE odvezie štvrtinu výmery kukurice na siláž z výmery 510 hektárov. V Smolinskom asi tretinu z 530 hektárov. Je to náves, ktorý v sebe spája senážny voz s dopravným prostriedkom, takže môže byť operatívny a bez straty času nasadený na zber alebo len transport. Vysokú bezpečnosť prevádzky a stabilitu zaisťuje u vozov JUMBO 10010 L COMBILINE hydropneumaticky odpružený podvozok TRIDEM, ktorý dokonale eliminuje terénne nerovnosti na poli i na ceste.

Voz FARO 8000 L slúži na zber sena z 250 hektárov a slamy asi z štvrtiny výmery pšenice v Turej Lúke. Je to spoľahlivý voz s veľmi nízkou potrebou príkonu, ktorý pracuje v agregácii s traktorom 110 k. Dobre si poradí i na horšie dostupných a malých pozemkoch.