Od zpracování půdy až po setí

Od zpracování půdy až po setí

Klasickým nástrojem půdoochranného obdělávání je radličkový podmítač SYNKRO. Vmísení zbytků po sklizni do povrchu půdy zvyšuje úrodnost půdy a je vhodným protierozním opatřením. Agregace SYNKRO MULTILINE s nástavbovým secím strojem Pöttinger je velmi jednoduchá.