Úspěšné nasazení IMPRESS FC PRO v Jižním Tyrolsku

Úspěšné nasazení IMPRESS FC PRO v Jižním Tyrolsku

Premiéra lisu s pevnou komorou kombinovaného s ovíječkou.

IMPRESS 125 FC PRO slaví úspěšnou premiéru na mléčné farmě Hannes Mair v Jižním Tyrolsku. Uživatel se mj. spoléhá na výkonnost a efektivitu výroby.

Stroj má inovativní rotor LIFTUP s horním plněním, který zajišťuje tangenciální tok materiálu do lisovací komory. Lis na kulaté balíky IMPRESS dosahuje kvality řezání využitím 32 nožů. Výsuvný nosník nožů FLEXCUT snižuje nároky na údržbu.

Úspěšné předání stroje provedl italský partner PÖTTINGER LGH.