Rychleji, lépe a efektivněji

Rychleji, lépe a efektivněji

Rodinná farma Vepřekových v Ondřejově na Bruntálsku funguje od roku 1992. Ze 152 hektarů zemědělské půdy jsou jen tři hektary orné, ostatní jsou trvalé travní porosty. Pozemky se nacházejí na náhorní plošině v nadmořské výšce 650 až 710 metrů. Asi 50 hektarů je na pastvu pro stádo 56 krav masného plemene charolais, zbývající výměru sklízí na výrobu senáže a sena. Zvířata jsou polovinu roku na pastvě a přes zimu volně ustájena s výběhem.

Účetně má chod farmy od počátku na starosti Jarmila Vepřeková. S technikou pracuje a provozní záležitosti řeší syn Jaromír. Především se jedná o obsluhu strojů na sečení, obracení, shrnování a sklizeň z travních porostů. „Prakticky máme za sebou téměř deset let zkušeností s technikou Pöttinger,“ říká Jaromír Vepřek. „První byla disková žací kombinace NOVADISC 730 s bočním zavěšením a čelní žací lišta NOVACAT 306 F. Protože jsme byli s jejich výkonností spokojeni a v našich podmínkách se osvědčily, v roce 2016 jsme pořídili novou čelní žací lištu NOVACAT 301 F alpha motion a o rok později nový zadní diskový žací stroj NOVADISC 730, které pracují jako kombinace.“ Linku doplňuje dvourotorový shrnovač EUROTOP 651 pro tvorbu stranového řádku, od minulého roku osmirotorový obraceč HIT 8.81 a letos se do sklizně zapojí nový dvourotorový stranový shrnovač TOP 662.

Na všechny uvedené stroje stačí jeden traktor o výkonu motoru 117 k. Podle farmáře tato agregace je v daných podmínkách dobře vyvážená, co se týká pracovního záběru a potřebného příkonu. „Například spotřeba při sečení žací kombinací je do 3,8 litru nafty na hektar, což je naprosto luxusní. Kombinace je v našich kopcích stabilní, krásně kopíruje nerovnosti, čistě a rovnoměrně doseče i hůře přístupné části pozemků. Provozní spolehlivost strojů je pro mě velmi důležitá, abych neměl žádné prostoje kvůli poruchám. Potřebuji posečenou hmotu rychle sklidit, nejlépe třetí až čtvrtý den, pokud vydrží počasí. Takže dva dny sečení a třetí den shrnování a ukládání do balíků. Celkem dělám kolem tisícovky balíků ze dvou sečí, z toho asi čtyřicet balíků je senáže a zbytek seno,“ naznačil Jaromír Vepřek, jak probíhá sklizeň travních porostů v jejich farmě. 

Na stroje Pöttinger je podle farmáře stoprocentní spolehnutí, jejich bezproblémový provoz a vysoká výkonnost je jistota, se kterou při hospodárné sklizni počítá. Když nejsou velké přejezdy, poseče s žací kombinací 30 až 40 hektarů za den při pracovní rychlosti 12 km v hodině. Podle pozemku a množství hmoty pracuje se zvýšenými plazy, což chrání nože před kameny a nerovnostmi. Zvyšuje se tím i pracovní rychlost a výkonnost. Terén bývá místy hodně nerovný, hlavně kvůli černé zvěři. Každý rok je proto nutné některé parcely rekultivovat, smykovat, přeset, uválet a také posbírat kameny.