Technika do těžkých podmínek

Technika do těžkých podmínek

Jedním ze soukromě hospodařících zemědělců v okrese Příbram je Ing. Karel Kloud. Hospodaří od roku 2008 na 130 hektarech zemědělské půdy. Spolu s dalšími dvěma fyzickými osobami, kterými jsou manželka Helena a bratr Václav, se stará celkem o 370 hektarů.