Pöttinger víťazí na celej čiare

Pöttinger víťazí na celej čiare

Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť Bobrovec, ktorej konateľom je Ing. Ľudovít Urbanovský, hospodári v horských podmienkach na necelých 900 hektároch. Orná pôda a TTP sú tu v pomere zhruba 1 : 1.