Tradičné ovčie výrobky z Farmy Okomáň spoznáva čoraz viac ľudí

Tradičné ovčie výrobky z Farmy Okomáň spoznáva čoraz viac ľudí

Farmu Okomáň nájdeme v katastri mesta Šurany, v oblasti miestnych slanísk. Toto územie sa vyznačuje veľmi slanou pôdou, s výskytom vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Osada Okomáň sa v písomných zmienkach spomína už v 12. storočí, keď tu žili najmä roľníci a pastieri. Chov dobytka tu má niekoľko storočnú tradíciu. Za súčasným rozvojom Farmy Okomáň stojí práca Jozefa Raučinu s rodinou.