TERRASEM FERTILIZER PRO

TERRASEM FERTILIZER PRO

Univerzálny sejací stroj s prihnojovaním.

Pöttinger dopĺňa líniu univerzálnych sejacích strojov TERRASEM s prihnojovaním o ďalší technický pokrok.

Tento nový systém bude dostupný pri všetkých modeloch univerzálnych sejacích strojov TERRASEM s pracovným záberom od 3 do 9 m, tzn. pevné prevedenie TERRASEM R3 a R4 ako i sklopné prevedenie TERRASEM C4, C6, C8 a C9 je možné objednať v prevedení TERRASEM FERTILIZER PRO s rozostupom výsevných pätiek 12,5 alebo 16,7 cm.  

Inovatívne prevedenie PRO umožňuje jedinečný prítlak na pätky pre uloženie hnojiva do 180 kg. Pätky sú s priemerom 410 mm a istené sú pomocou dodatočnej strižnej skrutky pre každú pätku samostatne s hydraulickým nastavením pracovnej hĺbky.

Flexibilne a hospodárne

Výsevné pätky FERTILIZER PRO umožňujú hneď pri sejbe lepšiu výťažnosť hnojiva. Tým sa vytvára optimálna podmienka rastu v mladom štádiu a zvyšuje sa generatívna výkonnosť rastliny. Pomocou spájania pracovných operácií napr. čelný zrovnávací smyk spolu s diskovým náradím na predsejbovú prípravu a prihnojovaním pri sejbe docielime úsporu prejazdov, čím sa zlepšuje ekonomika hospodárenia a ochrana pôdy pred utužením.

O predsejbovú prípravu pôdy sa pri univerzálnych sejacích strojoch TERRASAEM starajú plnohodnotné krátke diskové brány alebo systém vlnitých diskov WAVE DISC . Následne sa hnojivo dostáva do pôdy pomocou agresívnych jednodiskových pätiek FERTILIZER PRO, ktoré sú vedené medzi dvomi radmi osiva. Hĺbka uloženia hnojiva je plynule hydraulicky nastaviteľná až do 10 cm. Za tým nasleduje celoplošné spätné utuženie a hneď po tom samotná sejba. Jednodisková agresívna pätka FERTILIZER PRO dokonale uloží hnojivo k zrnám poprípade ku koreňom. To prináša nielen úsporu hnojiva a zníženie neproduktívnych strát, ale pomáha aj vybudovaniu koreňového systému a tým dlhodobo k optimálne vyšším výnosom.

Ďalšia prednosť prihnojovania od firmy Pöttinger spočíva v tom, že pri ťažkých pôdach je nutný len jeden prejazd, čím sa šetrí samotná pôda. Veľký úžitok prináša iba jeden prejazd, s čím je spojená vysoko efektívna sejba s prihnojovaním.

Rozhodnutie, či používať prihnojovanie závisí v podstate od druhu pôdy, druhu osiva a výdatnosti zrážok v mieste sejby. Nevhodné rozdelenie zrážkových pomerov a dlhšie suché obdobia kladú nové nároky na stroje pre zakladanie porastov, aby bolo zabezpečené dokonalé vzchádzanie osiva cez vodné rezervy v pôde.

PÖTTINGER počíta s nasledujúcimi trendmi pri sejbe s prihnojovaním: stúpajúce ceny osiva, nové zloženie hnojiva kvôli požiadavkám na životné prostredie kladú vysoké požiadavky na hospodárenie s hnojivom. Univerzálne sejacie stroje  TERRASEM FERTILIZER PRO od firmy Pöttinger ponúkajú prihnojovanie pre všetky individuálne potreby a možnosti nasadenia.

Immer aktuell informiert

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním Cookies s výjimkou marketingových produktů Google. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na „Souhlasím“.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...