Kosenie je ako tanec

Kosenie je ako tanec

PPD Orava Nižná v okrese Tvrdošín hospodári na 1 547 hektároch poľnohospodárskej pôdy, z toho 177 hektárov je ornej, ostatné sú trvalé trávne porasty a pasienky. Prírodné podmienky v tejto oblasti s nadmorskou výškou od 600 do 800 metrov nie sú pre hospodárenie vôbec jednoduché. Predstavuje to veľká svahovitosť, prakticky len kopcovitý terén, prevaha menších parciel a prejazdy na väčšie vzdialenosti v katastroch štyroch obcí.

 

V živočíšnej výrobe sa družstvo zameriava na výrobu mlieka. Celkom chovajú  720 kusov hovädzieho dobytka plemena slovenské strakaté, z toho je asi 300 dojníc s priemernou ročnou úžitkovosťou  8 000 kg mlieka. Hlavnou úlohou rastlinnej výroby je preto zabezpečiť dostatok kvalitných objemových krmív. Za rok v družstve vyrobia  a spotrebujú 8 000 ton senáže a 3 500 balíkov sena. Okrem veľkej plochy trávnych porastov zberajú taktiež ďatelinotrávne miešanky a kukuricu z ornej  pôdy.

„Dlho sme sa bránili zakúpeniu strojov s veľkým záberom. Bolo to hlavne kvôli veľkej svahovitosti, máme naozaj náročné podmienky. Najprv sme sa dali presvedčiť na bočnú žaciu lištu NOVACAT 305 H, to bolo v roku 2010,“ spomína Pavol Hruboš, predseda družstva. „Ďalšiu sezónu sme zakúpili druhú a k nej i čelnú lištu NOVACAT 301 F alpha motion. Potom sme sa u iných poľnohospodárov začali zaujímať o skúsenosti so žacou kombináciou. Po vyskúšaní na našich svahoch sme ľutovali, že ju nemáme už dávno,“ podotkol predseda.

„Začínali sme so záberom tri metre, potom sme ho rozšírili na šesť metrov a od jari 2016 využívame žaciu kombináciu NOVACAT S10 so záberom deväť metrov,“ uviedol syn Peter, mechanizátor družstva. Potvrdil, že so žacími strojmi Pöttinger sú v družstve úplne  spokojní. Sú výkonné a prevádzkovo spoľahlivé. Pracujú v agregácii s traktorom 150 k, na svahoch sú súpravy stabilné, dobre manévrujú a čisto vykosia porast na strnisko 5 až 7 cm. V dobe senážovania kosia každý deň len toľko hmoty, koľko sú schopní druhý deň zvládnuť uložiť do žľabu. V priemere to vychádza na 47 až 57 hektárov denne.

„Máme taktiež šťastie na skutočne šikovných ľudí, ktorí so strojmi pracujú. Je radosť vidieť, keď sa kosí, to je ako spoločenský tanec. Svedčí to nielen o zručnosti obsluhy, ale taktiež o kvalitách strojov, čo všetko je možné s nimi v náročnom teréne zvládnuť,“ hovorí s uznaním predseda Pavol Hruboš a dodáva, že veľký dôraz kladú na údržbu. Pred sezónou stroje poctivo pripravia, a táto dôslednosť sa im vracia v bezproblémovej a prakticky bezporuchovej prevádzke. 

Veľké pracovné zábery znamenajú podľa predsedu a mechanizátora výraznú úsporu času a prevádzkových nákladov. To bol taktiež dôvod, prečo tentoraz neváhali a rozhodli sa pre desaťrotorový obracač HIT 10.11 T s pracovným záberom jedenásť metrov. Tento stroj sa v praxi osvedčil. V teréne je stabilný a kvalitne obracia a načechráva hmotu taktiež vďaka možnosti individuálne nastavovať prsty. S traktorom 120 k pracuje spoľahlivo, rýchlo, perfektne kopíruje a čisto rozhadzuje materiál i na malých parcelách.

„Spomínam si, ako sme predtým kosili piatimi až šiestimi strojmi a ešte sme boli v časovom strese, no dnes väčšinu plôch pokosíme žacou kombináciou v optimálnych termínoch. Kosenie sme zoptimalizovali a skrátili dobu zberu na päť až sedem dní. Za deň sme schopní vyrobiť až 500 ton senáže,“ uzavrel predseda.