Pöttinger pokračuje na cestě růstu - další nárůst prodeje

Pöttinger pokračuje na cestě růstu - další nárůst prodeje

Hospodářský rok 2018/2019 uzavřela rakouská rodinná firma Pöttinger s rekordní tržbou ve výši 382 milionů EUR, což odpovídá nárůstu o 8 procent oproti roku předchozímu. Zemědělská strojírenská společnost vděčí tomuto senzačnímu výsledku svým 1892 zaměstnancům a důslednému zaměření na potřeby svých zákazníků, jakož i vysoké inovační síle a internacionalizaci.

Pozitivní vývoj ve všech segmentech
Oblast sklizně pícnin je s 69 (+9) procenty hlavním nositelem obratu. Následují stroje pro zpracování půdy a setí s 31 (+5) procenty. Rozhodujícími faktory byly zejména početné inovace výrobků a důvěra zákazníků. Logistické centrum náhradních dílů bylo poprvé celý rok v plném provozu. To mělo pozitivní vliv na produktivitu a mírný nárůst prodeje náhradních dílů.

Pöttinger - zvyšující se dynamika na celém světě

Důsledný rozvoj na mezinárodních trzích je ústředním prvkem a základem úspěšného růstového kurzu. To je impozantně prokázáno exportní kvótou 90 procent.

Více než 60 procent tržeb realizovala firma prodejem v Německu, Francii, Rakousku, Polsku, České republice a Švýcarsku. Německo s přibližně 20 procenty a Francie se 16 procenty představují i nadále největší jednotlivé trhy. V uplynulém období na obou trzích došlo k významnému růstu. V jubilejním roce „20 let PÖTTINGER France“ byly tržby ve Francii zhruba o 20 procent vyšší než v předchozím roce. Přibližně deset procent celkových tržeb představuje domácí trh v Rakousku. Ve srovnání s předchozím rokem se opět výrazně zvýšily tržby na domácím trhu.

Díky vynikajícímu absolutnímu růstu tržeb překročily očekávání Švédsko, Česká republika a Itálie. Dceřiná společnost PÖTTINGER Scandinavia (založená v roce 2016) také významně přispěla. Mimořádně úspěšný byl vývoj v severní Evropě (Švédsko a Norsko +37 procent, Dánsko +15 procent a Finsko dokonce +85 procent).

Naše vize

„Jako nezávislý rodinný podnik jsme si stanovili cíl učinit zemědělské firmy úspěšnějšími, usnadnit jejich práci a zlepšit kvalitu svých produktů. Zaručujeme vynikající pracovní výsledek s nejlepší účinností. Žijeme zemědělskou technikou ve všech jejích aspektech. Díky investicím do našich závodů a technologií jsme spolu s našim silným a motivovaným týmem oddaných zaměstnanců a spolehlivým partnerstvím s našimi zákazníky připraveni na další cestu nahoru," vysvětluje za vedení firmy Gregor Dietachmayr.

Podklady pro tisk:

Podklady pro stažení