Prospekt - nesené, čelně nesené a tažené diskové žací stroje NOVADISC / NOVACAT

Prospekt - nesené, čelně nesené a tažené diskové žací stroje NOVADISC / NOVACAT

Platforma pro vysokou kvalitu sečení a šetrný řez. Nejlepší kopírování nerovností, minimální odrol, precizní práce bez zvýšených nároků na obsluhu jsou oprávněnými požadavky uživatelů. Konstrukční detaily a funkce strojů v podstatné míře přispívají ke kvalitě získávané píce při současném snižování nákladů na jeho výrobu.