Obr pro maximální nasazení

Obr pro maximální nasazení

„Agropodnik Mašovice, a. s., na Znojemsku hospodaří na 5 000 hektarech zemědělské půdy. Pozemky společnosti se nacházejí na poměrně rozsáhlém katastru třinácti obcí a tomu odpovídají velké dojezdové vzdálenosti. Pěstujeme tržní i krmné plodiny. Z tržních je to zhruba 2 500 hektarů ozimé pšenice, 500 hektarů ozimé řepky, 800 hektarů kukuřice na zrno, 800 hektarů slunečnice, mák a případně cukrovka,“ představil stručně společnost její ředitel Ing. Pavel Vybíral.

 

„Techniku Pöttinger jsme začali používat před pěti lety. Bylo to na podzim 2015, kdy jsme na pozemcích po sklizni kukuřice vyzkoušeli testovací prototyp diskového podmítače TERRADISC 10001 T s pracovním záběrem deset metrů. Jeho práce se nám moc líbila,“ vzpomíná mechanizátor Marek Langer. Spolupráce pokračovala, chtěli si stroj vyzkoušet v různých půdách a podmínkách během roku. Pracoval tam od jara až do zimy v sezonách 2016 a 2017 a za tu dobu udělal přibližně 13 000 hektarů. Pokračoval také loni a celkem za tři roky zpracoval na pozemcích Agropodniku kolem 20 000 hektarů. To už ale v podniku nebyl jen prototyp, protože v červenci pořídili vlastní nový diskový podmítač TERRADISC 10001 T. „Prototyp jsme poprvé nasadili s pásovým traktorem 530 k. Více méně pracoval na rovině do hloubky 10 až 12 cm pojezdovou rychlostí 14 km v hodině a při spotřebě 7,5 litru nafty. Denní výkonnost v prodloužených směnách byla v průměru kolem 100 hektarů, záleželo na podmínkách, někde zvládl až 150 hektarů. Líbilo se nám kvalitní promíchání rostlinných zbytků se zeminou a dostatečné utužení, aby se v půdě udržela vláha,“ pokračoval mechanizátor.

 

 

ŠŠiroký záběr, vysoká ploššná výkonnost

 

Již v první sezoně se podmítač osvědčil a při vysokém nasazení vyžadoval jen minimální údržbu. Začal podmítkou po sklizni pšenice do hloubky 8 až 10 cm. Potom nastoupil na strniště po sklizni řepky a oproti jiné zkoušené technice mimořádně zabodoval. „Pěkně strniště zpracoval, že rostlinné zbytky nebylo skoro vidět. Když je vlhčí půda, zapraví organickou hmotu dobře většina strojů, ale tento stroj si výborně poradil i ve velmi suchých podmínkách,“ ocenil práci podmítače Marek Langer. Stejná spokojenost panovala i po podmítce strniště máku, které TERRADISC 10001 T čistě zapravil a pozemek urovnal. Na podzim pokračoval na celé výměře po sklizni slunečnice a kukuřice. Vyzkoušeli ho také v hrubých brázdách po orbě hluboké 22 cm, což se rovněž osvědčilo. Smyslem této operace bylo urovnat povrch půdy a připravit pozemky na jarní setí, aby na jaře omezili počet přejezdů a uchovalo se co nejvíce vláhy. Do takto připravené půdy pak na jaře zaseli mák. Prakticky stejně pokračoval prototyp diskového podmítače TERRADISC 10001 T v následujících obdobích. Navíc s ním poslední dva roky dělali i přípravu před setím ozimé pšenice. Po první podmítce aplikovali glyfosát a těsně před setím pozemky zpracoval do hloubky 6 až 8 cm a urovnal. Pak následoval výsev secím strojem TERRASEM C8 ARTIS. „Přineslo nám to hlavně rychlejší přípravu před setím, méně přejezdů po poli, vytvoření jemné struktury půdy bez hrud a uchování vláhy pro vzcházení. Zjednodušila se tím organizace všech prací a celkově se celý proces od sklizně přes přípravu až po setí stal díky tomuto stroji efektivnější,“ shrnul poznatky mechanizátor.

 

 

Přesné a rychlé setí    

 

Před dvěma lety zakoupili v Agropodniku univerzální secí stroj TERRASEM C8 ARTIS. Nejprve si ho rok před tím měli možnost vyzkoušet na vlastních pozemcích a po praktických zkušenostech už nebylo rozhodování složité. „Výhodou je velký objem zásobníku na osivo a vysoká denní výkonnost, která se při agregaci s traktorem 345 k pohybuje od 60 do 80 hektarů v prodloužených směnách. Při setí využíváme navigaci a přikoupili jsme nadstandardní výbavu, aby secí stroj mohl automaticky vypínat setí na souvratích. Takže konec přesévání a významná úspora osiva. Stroj dokáže set i na polovinu záběru, když je to potřeba například na nepravidelném pozemku. Výborně manévruje a kopíruje nerovnosti, což zaručuje stabilitu i při vyšších pojezdových rychlostech. Jeho nářadí pracuje naprosto perfektně, kvalitně připraví seťové lůžko a rovnoměrně vysévá stanovené množství osiva do přesně nastavené hloubky. Pšenici sejeme do 4 cm, řepku asi do 3 cm a mák do 1 cm. U máku nám stroj vyřešil hlavně vzlínavost půdy, protože tuto plodinu nemůžeme válet, udělal by se škraloup a osivo by nevzešlo. Takže výborná vzcházivost a pěkný vyrovnaný porost. Výsevky stanovujeme podle klíčivosti semen, u ozimé pšenice je to zhruba 180 až 230 kg osiva, podle termínu setí. Líbí se nám práce pěchu, který je před secími botkami. Půdu utuží, do toho se zaseje, takže opět úspora vláhy,“ shodli se na výčtu předností secího stroje TERRASEM C8 ARTIS ředitel a mechanizátor. Zmínili také jednoduchost ovládání celé soupravy z kabiny traktoru a prakticky bezporuchový provoz i při velkých výkonech. Mohou set v optimálních termínech a využít přesně čas, který na každou agrotechnickou operaci potřebují. Odpadlo také utužování souvratí, protože dříve nejprve zaseli souvratě a pak se na nich stroj otáčel a půdu utužoval. Z hlediska provozních nákladů přinesly podmítač TERRADISC 10001 T a secí stroj TERRASEM C8 ARTIS oproti předchozí technice nemalé úspory. Průměrná spotřeba nafty při setí vychází na 4 litry, u podmítek kolem 5 litrů a při přípravě před setím na 7 až 7,5 litru. Celková průměrná spotřeba od žní po setí, to znamená pouze tři pracovní operace, vychází do 20 litrů nafty na hektar. Ve srovnání s minulým konceptem hospodaření právě v těchto postupech spočívá posun dopředu – rychlé operace, úspora provozních nákladů, času, setí v optimálních termínech, omezení přejezdů a pohybu s půdou, snížení ztrát půdní vlhkosti a snížení energetické náročnosti.

 

 

Podmítač by mohl doplnit nový pluh   

 

Z techniky Pöttinger mají v Mašovicích na odzkoušení také polonesený osmiradličný pluh SERVO 6.50 NOVA PLUS s NONSTOP jištěním a prutovými odhrnovačkami. Na podzim orají přes 1 000 hektarů do hloubky 22 cm, z toho zhruba polovinu loni zpracoval uvedený pluh SERVO v agregaci s traktorem 280 k. Loni vyzkoušeli i třímetrový nesený diskový žací stroj NOVACAT 302 ED vybavený prstovým lamačem EXTRA DRY pro lepší prosychání hmoty. Zvládnout by měl každoročně 150 hektarů travních porostů.
Immer aktuell informiert

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním Cookies s výjimkou marketingových produktů Google. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na „Souhlasím“.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...