Rýchly zber krmovín prináša úspory

Rýchly zber krmovín prináša úspory

Bratia Anton a Patrik Polákovci hospodária na rodinnej farme v Oravskej Jasenici pri Námestove. Obhospodarujú výmeru 250 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho ornej pôdy je len 6 hektárov, ostatné sú trvalé trávne porasty.

Na ornej pôde pestujú viacročné krmoviny a zemiaky. Špecializáciou farmy je chov 750 oviec so základným stádom 450 bahníc mliečnych plemien zošľachtená valaška a lacaune. Asi tretinu mliečnej produkcie na farme zužitkujú na výrobu vlastných výrobkov, ktoré predávajú vo vlastnej predajni a ďalším odberateľom v regióne. Ekonomiku každoročne vylepšuje predaj asi 600 jahniat. Na zber krmovín slúži linka Pöttinger. Od roku 2013 čelný žací stroj NOVACAT 301 ALPHA MOTION a lis ROLLPROFI 3200 LSC. V roku 2019 zakúpili diskovú žaciu kombináciu NOVADISC 730. Pokosenú hmotu obracajú podľa potreby osemrotorovým obracačom HIT 8.81 a potom ju zhrnú do riadku dvojrotorovým stranovým zhrňovačom TOP 662.

„So strojmi Pöttinger sme maximálne spokojní. Majú vysokú výkonnosť a sú i rovnako spoľahlivé. Predovšetkým nová žacia kombinácia s pracovným záberom cez 7 metrov zber  výrazne urýchlila. Za rok robíme dve kosby, to je cez 200 hektárov, z toho na seno je asi 70 hektárov. Senáž ukladáme do balíkov, seno voľne v senníku,“ uviedol Patrik Polák.

 

Na fotke sú bratia Polákovci: vľavo starší Anton a vpravo Patrik. Uprostred zástupca najmladšej generácie z rodiny Polákovcov Tobias Polák, syn Antona Poláka.

 

Žacia kombinácia NOVADISC 730 s čelnou lištou NOVACAT 301 ALPHA MOTION s pracovným záberom 7,3 m agregovaná v traktore Zetor o výkone 120 k.