Finta je v kvalitním objemu

Finta je v kvalitním objemu

Rodinná farma Kateřina se nachází v městě Hora Svaté Kateřiny v malebném prostředí Krušných hor. „Hospodaříme od roku 1995, tehdy jsme začínali na necelém hektaru a s jednou krávou. Postupně jsme výměru rozšiřovali až na současných 213 hektarů, všechno jen trvalé travní porosty,“ vzpomenul na začátky majitel farmy Adolf Loos.

Od roku 2003 farma hospodaří v ekologickém režimu a zaměřuje se především na chov plemenných zvířat limousin a jejich křížení s českým strakatým skotem. O úspěšném chovu svědčí skutečnost, že letos má 100. plemenného býka limousin zapsaného v plemenné knize. Na farmě chovají také čistokrevné stádo masného plemene salers.

 

„Finta je v kvalitním objemném krmení, to je 80 procent celého úspěchu,“ říká farmář. „Tím, že jsme v ekologickém režimu, dáváme pouze telatům startér, jinak je krmná dávka postavená na pícninách, které se snažíme sklidit v optimální zralosti. Důraz klademe na obnovy travních porostů, protože pozemky máme v posledních letech zdevastované suchem a zvěří.“ První seč z 80 procent tvoří senáž při sušině kolem 35 procent, ostatní je seno. V posledních letech se kvůli suchu nedaří další seče, takže kolem 170 hektarů přepásá skot. Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce 730 až 910 metrů a velikost parcel je od 1,5 hektaru až po jednu největší 78 hektarů.

 

Pícniny sklízeli na celé výměře pátou sezonu čelním žacím strojem NOVACAT 301 ALPHA MOTION a od roku 2016 v kombinaci se zadním žacím strojem NOVACAT 352. Nejstarším strojem Pöttinger na farmě je shrnovač EUROTOP 421 A. Za sebou má čtrnáct sezon a pořád slouží. Při sklizni objemných krmiv uplatňují na farmě technologii do kulatých balíků, takže od letošního roku linku uzavírá lis IMPRESS 155 VC PRO s integrovanou ovíječkou.

 

„V první řadě nás oslovila kvalita slisované píce a možnost řezání 32 noži. Komfortní je snadnost obsluhy i výměny nožů a jejich variabilita. Protože nařezat objemné krmení na nějakých 5 centimetrů je pro zvířata optimální. Slisovatelnost hmoty je perfektní, fermentační proces probíhá, jak má. Takže píce je kvalitní, vydrží požadovanou dobu a zvířatům délka řezanky vyhovuje. Když zabalíte hmotu do fólie, tak v momentě začíná fermentační proces,“ popsal přínos lisu kombinovaného s ovíječkou Adolf Loos. Jednoznačně potěší také úspora další pracovní operace, traktoru a jednoho pracovníka. „Nemáme zaměstnance, všechno zvládá rodina, jen v sezoně nám vypomáhá jeden brigádník,“ doplnil farmář. Pro vlastní potřebu zabalí lis za sezonu do fólie asi 2 500 balíků a dalších asi 800 ve službách. Z toho je zhruba 600 až 700 balíků senáže, 1 000 až 1 100 balíků slámy, kterou si sami slisují a odvezou od jiných pěstitelů, zbytek je seno. Balíky sena a senáže mají průměr 125 cm a slámy 135 cm. V agregaci s traktorem o výkonu 157 k pracuje lis s ovíječkou naprosto spolehlivě i v náročném terénu a při nasazení všech 32 nožů.

 

„Je to energeticky nenáročný stroj. Loni jsme měli možnost si ho v našich podmínkách vyzkoušet včetně všech variant řezání. Výměna nožů je díky stranově výsuvnému nosníku rychlá a jednoduchá, mechanické řazení nožů je variabilní. Využil jsem všechny možnosti a zatím jsem nože nebrousil. Navíc nože mají otočné ostří, což znamená dvojnásobnou životnost. Jak už jsem zmínil, výborná je vyšší slisovatelnost hmoty, například u senáže to určitě zlepší proces konzervace. Také manévrovatelnost lisu na pozemcích je bezproblémová, i v extrémních kopcích je díky dvěma nápravám stabilní. Dalším důležitým novým prvkem při provozu lisu je možnost stavění balíků. Není to jen o lisování a balení, ale i tom, že balík postavíte na plochu, kde je nejvíc fólie, aby nedošlo k poškození. I při větší manipulaci zůstává balík pevný a drží formu,“ uvedl farmář a potvrdil, že v první sezoně stroj splnil, co od něho očekávali.

 

Adolf Loos, majitel farmy Kateřina v Krušných horách.

 

IMPRESS 155 VC PRO je výkonný lis s integrovanou ovíječkou, který zvládne dvě operace při jedné jízdě.

 

Servisní technik Viktor Ludvík z firmy Agrozet České Budějovice při uvedení lisu s ovíječkou do provozu.

 

Šestimetrová žací kombinace s čelní lištou NOVACAT 301 ALPHA MOTION a zadní lištou NOVACAT 352.