Jak na sklizeň senáží do balíků

Jak na sklizeň senáží do balíků

Při sklizni krmiva či jen slámy do balíků se získá přesný přehled o množství hmoty na následující období. To je oproti volně ložené slámě či silážnímu žlabu výhoda. Ovšem ani tak ještě není vyhráno. Bude se zavadlá píce sklízet pomocí kombinace lisu s baličkou anebo budou procesy lisování a ovíjení vzájemně časově oddělené? Výrobci nabízejí stroje pro obě technologie. Záleží na struktuře podniku a na řadě dalších faktorů, které rozhodnou o tom, zda se vyplatí pořízení kombinovaného stroje, anebo spíše rozhodnou přednosti samostatného lisu a ovíječky.