Na přípravu půdy SYNKRO

Na přípravu půdy SYNKRO

Rodinná farma Jiřího Čapka obhospodařuje 300 hektarů zemědělské půdy, z toho pět hektarů jsou trvalé travní porosty. Celou výměru zvládá se synem Jiřím, kterému farmu postupně předává.

Pozemky farmy se nacházejí v nadmořské výšce asi 250 metrů, většinou jsou rovinaté s těžkou a někde až jílovitou půdou. Na orné půdě pěstují převážně tržní plodiny. Největší plochu zaujímá ozimá pšenice s dosahovaným průměrným výnosem kolem 6 tun, dále ozimá řepka, loni s výnosem 4 tuny, ozimý ječmen, hrách a krmné plodiny pro výkrm býků. V roce 2010 pořídili první stroj Pöttinger – diskový podmítač TERRADISC 4000, který pořád slouží, i když stěžejním strojem na zpracování a přípravu půdy je v posledních čtyřech letech radličkový podmítač SYNKRO 3030 NOVA. Pro výsev mají univerzální secí stroj TERRASEM R3 ARTIS, který od roku 2017 doplňuje mechanický secí stroj VITASEM 402 A s rotačními bránami LION 4002.

 

Jiří Čapek hospodaří společně s manželkou a synem Jiřím na farmě v obci Škrle na Chomutovsku.

 

„Všechny stroje Pöttinger, které vlastníme, přinesly úsporu času a provozních nákladů. Výběrem vhodné techniky jsme postupně dosáhli vykonávání všech pracovních operací v optimálních termínech. Začnu přípravou půdy. Než jsme koupili SYNKRO, šest sezon sloužil naplno podmítač TERRADISC. Dříve jsme ho používali i na přípravu před setím a zpracování pozemků po orbě, ale co jsme koupili radličkový kypřič SYNKRO, od orby jsme částečně ustoupili. Diskový podmítač má za sebou hodně hektarů, a kromě jednoho ložiska jsme na něm měnili jen opotřebitelné díly. Teď za sezonu zpracuje asi 200 hektarů při první rychlé podmítce po sklizni do hloubky 10 cm,“ říká Jiří Čapek.

 

Diskový podmítač TERRADISC 4000 z roku 2010 dělá hlavně první podmítky po sklizni.

 

Přípravu půdy kvalitně a bez kompromisů zvládne radličkový podmítač SYNKRO. Má vysokou výkonnost v každých půdních podmínkách, rovná pole, dobře připraví pozemek na setí pro následnou plodinu a umí zapravit také hnůj. Půdu zpracovává do hloubky 18 až 20 cm. Oproti pluhu odpadla jedna pracovní operace, což je významná úspora času a pohonných hmot. Podle farmáře je to jednoduchý a provozně spolehlivý stroj, radličky DURASTAR s karbidovým hrotem vydrží v tamních půdách 1,5 až 2 sezony, to je zhruba 400 hektarů. Budoucí výnos začíná kvalitním založením porostu. Třímetrový univerzální stroj TERRASEM R3 ARTIS seje asi třetinu výměry. Po přípravě diskovým podmítačem TERRADISC také meziplodiny, které na podzim zaorají nebo zapraví kypřičem SYNKRO.

 

Nejvyužívanějším strojem na zpracování a přípravu půdy je radličkový podmítač SYNKRO 3030 NOVA z roku 2016.

 

Na většině ploch zakládá porosty kombinace stroje VITASEM 402 A s bránami LION 4002 s pracovním záběrem čtyři metry. Nože rotačních bran intenzivně drobí a mísí půdu, válec potom zpětně utuží seťové lůžko. Jednodiskové secí botky otevřou půdu, vytvoří čistou drážku a do nastavené hloubky uloží osivo. Dobrý pracovní výsledek setí je pak umocněn rovnoměrným vzcházením. Kombinace zvládne přípravu současně se setím ve všech typech půdy a v agregaci s traktorem 240 k má solidní denní výkonnost kolem 20 hektarů. „Seřízení secího stroje VITASEM je snadné a stejně tak údržba, zatím se nevyskytla žádná porucha, pracuje naprosto spolehlivě v mokré i suché půdě. Výsev všech druhů osiva je přesný, co nastavíme, to stroj vyseje, můžeme si proto dovolit snížit výsevky. Například u ozimé pšenice, podle odrůdy a termínu setí, sejeme 180 kg osiva na hektar,“ uvedl postřehy z provozu farmář a dodal, že stroje VITASEM a LION splnily všechny jejich požadavky na výkonnou secí kombinaci.

 

Rotační brány LION 4002 pracují v kombinaci s mechanickým secím strojem VITASEM 402 A.

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním Cookies s výjimkou marketingových produktů Google. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na „Souhlasím“.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...