Špecialisti pre sejbu repky

Špecialisti pre sejbu repky

Kvalitná sejba - základ výnosu pre budúci rok.

Repka ozimná je celoeurópskou dôležitou trhovou plodinou. Olejniny spĺňajú náročné požiadavky ochrany pôdy ako je napr. stabilná krycia plocha, ktorá chráni pôdu pred eróziou, sú vynikajúcou predplodinou pre obilniny a výborne zlepšujú pôdne podmienky ako je štruktúra pôdy a jej výživa. Pri pestovaní repky je ale potrebné dbať na vyššie agronomické požiadavky ako pri pestovaní obilia. Kvalitná sejba sa začína s dokonalou prípravou osivového lôžka. Zle rozdrvené pozberové zvyšky alebo príliš jemná či hrubá štruktúra pôdy predstavuje pri sejbe repky problém. Základným predpokladom pri sejbe repky je dokonalá príprava osivového lôžka so správne uloženým osivom. Príliš jemná štruktúra osivového lôžka sa môže pri výdatných dažďových zrážkach zaniesť a príliš hrubá štruktúra osivového lôžka predstavuje problém pre dobrú vzchádzavosť. Je úplne jedno akú technológiu sejby využívate, či mechanickú alebo pneumatickú, konvenčnú alebo minimalizačnú. Široká ponuka sejacích strojov od firmy PÖTTINGER predstavuje riešenie pre akékoľvek náročné požiadavky moderných poľnohospodárov.

 

Mechanické dávkovanie (VITASEM)

Predovšetkým jemné osivo ako je repka alebo mak kladú vysoké požiadavky na dávkovací a výsevný systém. S Multi výsevným systémom mechanických sejacích strojov VITASEM je zaistené presné a precízne dávkovanie od 0,7 až do 400 kg/ha. Dávkovací systém „3v1“ perfektne taktiež pracuje pri sejbe špaldy a iných obilnín, kde je vyššia požiadavka výsevku na hektár. Dva samostatne fungujúce dávkovacie valčeky umožňujú veľmi jednoduchú a rýchlu zmenu z normálneho výsevku na jemný a opačne.

 

Efekt tohto inovačného riešenia spočíva vo výraznom zlepšení presnosti výsevu jemného osiva a v jeho jednoduchom a rýchlom prestavení (1 – ráno obilie, 2 – na obed repka, 3 – večer mak).

 

Zníženie výsevného množstva a optimálne priečne ako i pozdĺžne rozdelenie osiva pre dokonalú vzchádzavosť.

Klasický (bežný) výsev,  jemný výsev

Samostatne oddelené posúvacie hradítka pre jemné alebo klasické dávkovanie umožňujú jednoduché prestavenie zasunutím, resp. vytiahnutím jednotlivých dávkovacích hradítok, čím je zaručená veľmi rýchla a jednoduchá zmena dávkovania. Všetko prebieha bez nutnosti použitia náradia! Optimalizovaný a špeciálne vyvinutý tvar výstupkov na dávkovacích valčekoch zaisťuje maximálnu šetrnosť a ochranu osiva. Sejba repky s malým výsevným množstvom osiva je na meter štvorcový maximálne presná, čo zabezpečujú jedinečné dávkovacie valčeky.

 

Pneumatický dávkovací systém (AEROSEM, TERRASEM)

Dávkovanie osiva pomocou jedinečnej rozdeľovacej hlavy IDS na sejacích strojoch AEROSEM a TERRASEM je ideálne vhodné pre dávkovanie malého výsevného množstva. Pre veľké podniky alebo podniky služieb je možné každú výsevnú pätku ovládať samostatne  a tým podľa potrieb prispôsobovať rozchod ako i radenie koľajových riadkov. Novo vyvinutý systém IDS ( inteligentný distribučný systém) riadi každý jeden výpust samostatne pomocou systému BUS-SYTEM. To otvára úplne nové a prevratné možnosti radenia a používania koľajových riadkov. V spojení s ovládacím panelom POWER CONTROL alebo ISOBUS traktora a elektrickým pohonom dávkovania posúva systém IDS pri nasadení sejacích strojov hranice a slobodu pri sejbe. Pri sejacích strojoch AEROSEM je okrem systému IDS možné i tzv. sekčné radenie pracovného záberu po 1 m systémom SELECTION CONTROL.

Systém IDS môžete ľubovoľne využívať:

  • Šírka koľajových riadkov.
  • Pracovný záber pre postrekovač.
  • Rozchod koľajových riadkov.
  • Špeciálne radenie koľajových riadkov (prerušované ...).
  • Dvojitý systém koľajových riadkov (postrekovač a rozmetadlo PH).
  • Polovičné vypínanie sekcií sejacieho stroja ľubovoľne na ľavej alebo pravej strane.

Rozdeľovacia hlava IDS riadi aj pri zapínaní jednotlivých funkcií (koľajové riadky, polovičné vypnutie sejacieho stroja) automaticky výsevok znížením otáčok výsevného valčeku. Prebytočné osivo je vedené spätne do dávkovacej trubice osiva. Tým sa dodrží pozdĺžny ako i priečny rovnomerný výsev a úspora osiva až do 6%.

PÖTSEM

Pomocou PÖTSEM App dokážete veľmi rýchlo a jednoducho získať informácie pre správne nastavenie.

 

Ktorý dávkovací valček použiť? Žiadny problém s PÖTSEM App, kde pomocou šikovného mobilného telefónu alebo tabletu dokážete získať informácie, ktorý dávkovací valček použiť pre konkrétnu plodinu a výsevné množstvo.  Voľba správneho dávkovacieho valčeka nebola nikdy jednoduchšia. Získajte aplikáciu pre smartphone, tablet alebo počítač.

 

Nainštalujte si aplikáciu jednoducho:

PÖTSEM aplikácia: https://www.poettinger.at/poetsem/#/

Pre iOS-App: https://itunes.apple.com/de/app/p%C3%B6tsem/id1434048370?mt=8

Dobré utuženie pôdy a rovnomerné vzchádzanie

Bezúdržbová jedno alebo dvojdisková výsevná pätka zabezpečuje pri všetkých typoch sejacích strojov dokonalé uloženie osiva. Centrálne nastaviteľný prítlak výsevných pätiek je zárukou komfortu. Pri sejbe repky a následnom dobrom raste je dôležité spracovanie pôdy pred sejbou, presné dodržanie hĺbky sejby, odroda osiva ako i počasie. Poľnohospodár nemôže veľa ovplyvňovať, môže len počítať s predpokladmi výnosov z predošlých plodín. Práve preto je dôležité správne zvoliť technológiu prípravy pôdy a sejby. S použitím vhodnej techniky dokáže poľnohospodár ovplyvniť niekoľko výnosových faktorov. Moderné výsevné jednotky dokážu konštantne dodržať nastavený prítlak ako i hĺbku sejby v rôznych podmienkach nasadenia i pri vyššej pracovnej rýchlosti.  PÖTTINGER ponúka ku každému systému výsevných pätiek utláčacie kolieska, či už pre jednodiskové, dvojdiskové alebo klasické výsevné pätky. To zabezpečí správne uloženie osiva do požadovanej hĺbky s následným utužením. Práve pri univerzálnych sejacích strojoch TERRASEM s pracovným záberom do 9 m je dôležité správne kopírovanie nerovností ako v pozdĺžnom tak i priečnom smere, čo zabezpečuje správne a rovnomerné vzchádzanie osiva. Pri sejacích strojoch  VITASEM a AEROSEM  s dvojdiskovou výsevnou pätkou (ADD) je centrálne, bezstupňové a komfortné nastavenie hĺbky sejby a prítlaku. 

 

K zvýšeniu účinnosti hnojiva a zníženiu prejazdov sú univerzálne sejacie stroje TERRASEM vyrábané i s možnosťou prihnojovania s označením FERTILIZER. S novými pätkami pre uloženie hnojiva FERTILIZER PRO je možné dokonale ukladať hnojivo vedľa vysievaného osiva, tzv. pod pätu stebla, čím je zabezpečené lepšie zapojenie koreňového systému. Zásobník osiva je rozdelený posuvnou priečkou na dve samostatné časti pre osivo a hnojivo.

 

Viac komfortu pri sejbe

Na tému komfortu kladie PÖTTINGER obrovský dôraz. Elektronické radenie koľajových riadkov s optickou a akustickou signalizáciou na ovládacom terminály, kontrola priechodnosti osiva, široké a bezpečné plniace plošiny pre dokonalé plnenie zásobníka sú zárukou komfortu a bezpečnosti. Veľký otvor na zásobníku sa stará o bezproblémové plnenie i s pomocou Big-bag-ov. Výbava na prianie spĺňa každú požiadavku: elektronické nastavenie výsevku, predznačenie koľajových riadkov, zavlačovače, elektrický pohon dávkovania, ISOBUS kompatibilita a ešte oveľa viac.

 

Želáme Vám pri sejbe repky výber správneho osiva, dokonalé počasie, dobrý rast s najlepším výsledkom práce.

Více informací

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním Cookies s výjimkou marketingových produktů Google. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na „Souhlasím“.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...