Moderní technika usnadňuje práci

Moderní technika usnadňuje práci

Vést rodinný zemědělský podnik je činností, která přináší notnou dávku hrdosti na svou činnost. Jedním z plně samostatných a zároveň úspěšných soukromých zemědělců je i Rudolf Král, který spolu se svým otcem v obci Velké Svatoňovice hospodaří na výměře 150 hektarů zemědělské půdy. 100 hektarů činí půda orná a padesát pak trvalé travní porosty.