Jedna linka, jedna obsluha

Jedna linka, jedna obsluha

ZD Oseva Žďár obhospodařuje na Písecku přibližně 730 hektarů zemědělské půdy, z toho je 470 hektarů orné a zbytek jsou louky. Má 17 zaměstnanců, v živočišné výrobě je 9 až 10 lidí a s technikou pracují čtyři traktoristé.

„V rostlinné výrobě se zabýváme pěstováním pšenice ozimé na přibližně 200 hektarech, ječmen ozimý sejeme asi na 30 hektarů, dále pěstujeme řepku ozimou na 100 hektarech, silážní kukuřici na 90 hektarech a na zbývající výměře je jetel a bio pásy. Naším hlavním zaměřením je chov skotu a produkce mléka, takže kromě tržních plodin je všechna úroda určena pro živočišnou výrobu a zajištění kvalitních krmiv. Chováme 230 dojnic v uzavřeném obratu stáda a v současnosti přecházíme na plemeno černý holštýn. Roční průměrná užitkovost se pohybuje kolem 8 000 kg mléka. Příjem za mléko představuje přibližně 60 procent z celkových tržeb. Býčky prodáváme ve věku do jednoho měsíce,“ uvedl Ing. Miroslav Zach, předseda představenstva Zemědělského družstva Oseva Žďár. Z objemných krmiv vyrábí každoročně 3 000 až 3 500 tun kukuřičné siláže a 3 000 tun travní senáže. K tomu přibližně 600 až 800 balíků sena. Slámu na podestýlku ukládají volně do stohů.

 

Ing. Miroslav Zach, předseda představenstva Zemědělského družstva Oseva Žďár na Písecku.

 

Od firmy Pöttinger využívá družstvo na pícniny kompletní linku. První diskový žací stroj NOVADISC 400 z roku 2008 slouží už jen jako rezerva. Před čtyřmi lety ho nahradila žací kombinace NOVACAT S10 s čelní lištou NOVACAT 351 F ALPHA MOTION. „Kombinace S10 má neskutečnou výkonnost, dokážeme s ní udělat 80 až 100 hektarů za den. Ani dva shrnovače někdy nestačí na takovou rychlost a kvalitu sečení. Přitom má nízkou spotřebu 2 až 2,5 litrů nafty na hektar v agregaci s traktorem 200 k. Jen mě mrzí, že nemáme žací lišty vybaveny kondicionéry, hlavně u jetele je důležité nasychání, takže si pohráváme s myšlenkou pořídit do budoucna žací stroj s kondicionérem a se shazovacími pásy,“ naznačil plány Ing. Zach.

 

Žací kombinace NOVACAT S10 s čelní žací lištou NOVACAT 351 F ALPHA MOTION dokáže v agregaci s traktorem 200 k za den sklidit 80 až 100 hektarů.

 

Hmotu do řádků pro vozy JUMBO připravují dva shrnovače – dvourotorový EUROTOP 651 a čtyřrotorový TOP 1252. Senážní vozy JUMBO jsou v současné době v provozu tři – 6600 L, 6000 L a 8010 L vybavený automatickým broušením nožů AUTOCUT. Nejstarší senážní vůz EUROPROFI 3 L z roku 2002 loni prodali. „Dvě starší JUMBA sklízejí většinu slámy a odvážejí silážní kukuřici. JUMBO 8010 L sbírá veškerou senáž a když vyjde čas, vypomáhá se slámou a odvozem kukuřice. Velkoobjemový vůz JUMBO 8010 L máme čtyři sezony, je provozně spolehlivý, má pevnou a odolnou konstrukci z kvalitních materiálů. S traktorem 300 k bez problémů uveze kolem 20 tun kukuřice a 16 až 17 tun senáže. Menší vozy JUMBO 6000 L a 6000 L uvezou 14 až 15 tun hmoty. Vlastnosti podvozku u všech tří vozů nám naprosto vyhovují, výborně manévrují v každém terénu, přitom hmotu sbírají čistě beze ztrát a šetrně,“ vyjmenoval přednosti sklizně vozy Ing. Miroslav Zach a dodal, že během let, co dělají senáže, jsou dnes s jednou žací kombinací, jedním velkým shrnovačem a jedním senážním vozem schopni za dva dny naskladnit senážní žlab s kapacitou 500 až 600 tun. V tom vidí významnou úsporu času, provozních nákladů a hlavně lidské práce, protože takovou linku může obsluhovat pouze jeden člověk. A přidává další důležitý poznatek z praxe: Celá linka na pícniny, to je sečení, shrnování a sběr vozem, vykazuje spotřebu do 15 litrů nafty na hektar.

 

Osmiradličný pluh SERVO 6.50 PLUS NOVA ročně zpracuje v agregaci s traktorem 350 k při jarní a podzimní orbě asi 400 hektarů. Většinou do hloubky kolem 25 cm, s denní výkonností 15 až 20 hektarů a při spotřebě 15 až 17 litrů nafty na hektar.

 

V roce 2013 pořídili v družstvu polonesený osmiradličný pluh SERVO 6.50 PLUS NOVA v plné výbavě. V současné době zpracovává v podzimní a jarní orbě 80 procent ploch, což je přibližně 400 hektarů. Do loňského roku ho agregovali s traktorem 260 k, ale vzhledem k suchu a náročnějším podmínkám na zpracování pracuje nyní s traktorem 350 k. „U pluhu si považujeme jeho provozní spolehlivost a vysokou výkonnost ve všech půdních podmínkách. Je to robustní a kvalitní stroj, což se osvědčilo hlavně v období sucha. Za směnu zpracuje 15 až 20 hektarů, samozřejmě podle podmínek. Máme těžké půdy, když je velké sucho nebo velké mokro, obdělávatelnost je velmi složitá, ale tento stroj si poradí. Je u nás také dost kamení, takže výborné je hydraulické NONSTOP jištění a odpružení během jízdy,“ řekl Ing. Miroslav Zach a podotkl, že právě tyto promyšlené detaily je vedly k pořízení pluhu.

Náš nový virtuální veletrh

Vstup nyní zdarma

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Používáme Cookies a sledovací technologie


Uživatelská přívětivost je pro nás důležitá, proto neustále vyvíjíme naše nabídky a online služby na webových stránkách. Rádi bychom Vám ukázali vhodný obsah a reklamu. Pokud budete web používat i nadále, budou nastaveny technicky nutné cookies. Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud dáte svůj úplný souhlas kliknutím na („souhlasit se vším“). Pomocí uvedených zaškrtávacích políček můžete také provést individuální nastavení.

Osobní produkty Google Marketing se používají, pouze pokud kliknete na „Souhlasím“.

Souhlasím Použití webových stránek bez osobních marketingových produktů Google.

Můžete přivítat další informace a možnosti nastavení v našich informacích o ochraně údajů a informacích o souborech Cookie. Soubory cookie | Data protection

Loading...