Ing. Pavel Jiran, ZETKA Strážník, a. s., Studenec na Liberecku

Ing. Pavel Jiran, ZETKA Strážník, a. s., Studenec na Liberecku

Za názory uživatelů

„Když jsme před lety pořizovali nové výkonné traktory, rovnou jsme řešili, s jakým nářadím budou pracovat. Zároveň jsme proto v roce 2001 koupili i vůz JUMBO 6600 L a hned následovala čelní žací lišta NOVACAT 306 F ED. V té době u nás stávající pícninářská technika dosluhovala a první stroje Pöttinger se osvědčily. A také díky tomu, že jsme spolupracovali s firmou SOME Jindřichův Hradec, jsme postupně ‚přezbrojili‘ na tuto značku,“ vzpomenul Ing. Pavel Jiran, ředitel společnosti ZETKA Strážník, a. s., Studenec.

Společnost ZETKA Strážník hospodaří v podhorské oblasti mezi Jilemnicí a Vrchlabím, kde obhospodařuje 1 050 ha, z toho trvalé travní porosty představují 550 ha, zbytek je orná půda. Zaměřuje se především na živočišnou výrobu se specializací na produkci mléka, celkem chová asi 700 kusů skotu v uzavřeném obratu stáda. V rostlinné výrobě jsou hlavním produktem objemná krmiva, z tržních plodin se snaží realizovat přebytky krmné pšenice, řepku a dlouhodobě spolupracuje s místním pivovarem v Nové Pace, kterému dodává sladovnický ječmen. Linku na sklizeň pícnin tvoří v současné době kompletně technika Pöttinger. Kromě zmíněných prvních dvou nejstarších strojů ji postupně doplnily žací stroje NOVACAT 305 H ED a NOVACAT 225 H ED, velká žací kombinace NOVACAT 8600 ED – všechny s kondicionérem, dále shrnovače EUROTOP 651 a EUROTOP 851, obraceč HIT 690 N, sběrací vůz JUMBO 8000 L a lis ROLLPROFI 3300 LSC. Posledními pořízenými stroji jsou radličkový podmítač SYNKRO 5003 a žací lišta NOVACAT 301 ED alfa motion.


Ing. Pavel Jiran, ředitel společnosti ZETKA Strážník, a. s., Studenec na Liberecku.Dvourotorový stranový shrnovač EUROTOP 651 využívají v ZETKA Strážník od roku 2003.

„Hospodaříme ve dvou katastrech s různými typy půd. Studenec má lehčí půdy, poměrně kamenité, s ne moc mohutnou vrstvou ornice. V Zálesní Lhotě jsou půdy poměrně hluboké, těžké a jílovité. Rozhodli jsme koupit radličkový kypřič SYNKRO s pracovním záběrem pět metrů, který jsme měli u nás ve zkouškách a velmi se v našich podmínkách osvědčil,“ uvedl ředitel Ing. Jiran. Vraťme se ale k technice na pícniny, se kterou mají v ZETKA Strážník dlouholeté zkušenosti. „Sečení zajišťuje hlavně kombinace NOVACAT 8600 ED s čelní lištou NOVACAT 306 F ED agregovaná s traktorem SAME IRON 200. V našich podmínkách potřebujeme také obsekávat a dosekávat méně přístupné plochy a k tomu slouží žací lišta NOVACAT 225 H ED. Žací linka má dostatečnou výkonnost, v našich podmínkách zvládne 50 až 60 ha za den. Seče děláme dvě, když vyjde rok i tři. Žací stroje udělají za rok asi 1 000 ha, protože některé parcely spásá skot,“ upřesnil Ing. Jiran. Dalším článkem jsou shrnovače, které si podle ředitele dobře poradí i na nerovných, malých a nepravidelných pozemcích. Na kopcích jsou obratné a současně stabilní. Linku doplňuje podle potřeby šestirotorový obraceč. „Co se týká sběracích vozů, první JUMBO stále slouží. Dřív jezdil vůz a řezačka, protože 500 ha by jeden vůz neodvozil. Teď jsou dva vozy na celou výměru optimální. Úspora lidí je značná. Sklizeň jede plynule, dva sečou, tři hrabou a dva sváží. Prokazatelná je úspora provozních nákladů, především nafty. Došlo u nás i k posunu co se týká názorů na délku řezanky. Ta je u vozů naprosto dostačující. Dříve všichni chtěli řezanku co nejkratší, v současné době výživáři přišli na to, že kráva musí žvýkat a potřebuje v krmivu strukturální vlákninu dostatečně dlouhou. V lince velice oceňujeme kondicionér na žacích strojích. Hmota rychleji prosychá a dva dny ve sklizni jsou ušetřeny. Snažíme se, aby posečená hmota byla uložená v senážním žlabu do 24, maximálně do 48 hodin. Rozhodně to přináší efekt, který se sice těžko vyčísluje v penězích, ale díky kvalitnímu konzervovanému objemnému krmivu se zvyšuje například užitkovost dojnic a šetří se jadrná krmiva,“ hodnotí kladně provoz linky na sklizeň pícnin ředitel. Lis na kulaté balíky ROLLPROFI 3300 LSC využívají hlavně na slámu a částečně na seno. Ročně udělá téměř 2000 balíků, podle toho, kolik je slámy ke sklizni.