Karel Koblic, VOD Jetřichovec u Pacova

Karel Koblic, VOD Jetřichovec u Pacova

Za názory uživatelů


Karel Koblic, mechanizátor VOD Jetřichovec.V Jetřichovci se po vyzkoušení v místních podmínkách rozhodli pro vůz JUMBO 10010 L Combiline.

VOD Jetřichovec u Pacova je klasický zemědělský podnik. Hospodaří na 2 200 ha, z toho 1 650 ha je orná půda. V rostlinné výrobě se zaměřuje hlavně na výrobu objemných krmiv, jelikož má vysoké zatížení živočišnou výrobou. Z tržních plodin pěstuje asi 150 ha brambor, 90 ha řepky a přibližně 700 ha obilovin. Předloni zprovoznilo družstvo první etapu bioplynové stanice, ve které zhodnocuje kukuřičnou siláž, travní senáž, prasečí i hovězí kejdu.

„Máme poměrně velké zatížení živočišnou výrobou, bezmála 1 800 kusů skotu a 300 prasnic, takže jsme se museli zaměřit především na rychlou sklizeň a dostatečné množství. Zvolili jsme proto výkonnou a spolehlivou techniku, abychom stačili vše sklidit včas a v požadované kvalitě. A to jak krmivo pro dobytek, tak i potřebný objem substrátu pro bioplynovou stanici, která má dnes výkon 1,15 MW,“ uvedl Ing. Josef Blažek, předseda VOD Jetřichovec. Spolupráce s firmou Pöttinger začala již před osmi lety, kdy v družstvu pořídili senážní vůz JUMBO 8000 L. Postupně pak přikupovali další techniku. Zadní žací stroj NOVACAT 305 H ED a čelní NOVACAT 306 F ED alfa motion, čtyřrotorový shrnovač EUROTOP 1251 s pracovním záběrem 12,5 metru, velkoobjemové rozmetadlo hnoje TWIST 18001 F4, další sběrací vozy, tentokrát FARO 6300 L a dvakrát FARO 8000 L na sběr sena a slámy.

V minulém roce pořídili druhý čtyřrotorový shrnovač TOP 1252 a velkoobjemový vůz JUMBO 10010 L Combiline. „Když se vrátím k prvnímu vozu JUMBO 8000 L, je to nejvíce využívaný stroj v podniku. Každoročně začíná v květnu sklizní prvních sečí objemných krmiv, to znamená jetelotrav a následují trávní porosty. Sbírá také hůře přístupné louky a pozemky. Jeho největší podíl je na senážích, kolem 150 ha, sbírá také slámu a seno,“ říká mechanizátor Karel Koblic. Vytížené je také rozmetadlo hnoje, protože všechny stáje mají stelivový provoz. Objem má 14 tun a je vybaveno svislými rozmetacími válci, které dokáží hnůj rozhazovat zhruba do 14 metrů. Drobná struktura se pak následně dobře zapravuje do půdy. Celkem hnojí kolem 1 000 hektarů ročně, z toho asi 250 ha udělá rozmetadlo v agregaci s traktorem 160 koní. Za směnu zvládne až 10 ha. „Osvědčené jsou vozy FARO, které využíváme na slámu a seno. Jezdí v agregaci s traktory od 120 do 160 koní pracovní rychlostí podle terénu 6 až 9 km v hodině. Ročně posbírají asi 400 ha, za prodlouženou směnu to vychází i na 30 ha při průměrné spotřebě 3,5 litru nafty. Jejich pořízením jsme uspořili třicet procent nákladů. Jsou to jednoduché, spolehlivé stroje vyžadující jen běžnou údržbu a velmi dobře si poradí ve svazích,“ podotkl mechanizátor. Kladně hodnotí vedení družstva i žací stroje. Obě kombinace sečou všechny plochy pro senáže a sena. Sečení je kvalitní s výkonností až 30 ha za směnu. Celkem udělají 1 250 ha za sezonu a stejnou výměru zvládá také shrnovač. Samostatnou kapitolou je velkokapacitní vůz JUMBO 10010 L Combiline, který měli v družstvu možnost vyzkoušet ještě před jeho pořízením. „Množství hmoty, kterou vozil v senážích, bylo 13 až 15 tun zavadlé píce se sušinou kolem 35 procent. Vůz jsme zkusili i na odvoz hranatých balíků a hodnotíme kladně, že lze pustit pás na obě strany, takže mohl naskladňovat i vyskladňovat. Vozil kolem 24 balíků. Po celou dobu jezdil s traktorem 330 koní, což bylo předimenzované, ale jeho pracovní a jízdní vlastnosti se naplno projevily. Výborná je řízená náprava Tridem, široké pneumatiky jsou šetrné k půdě, nedělají koleje a na svazích je vůz velmi stabilní. Dobrá je jeho manévrovatelnost i na menších pozemcích. Je to zkrátka univerzální stroj a jsem přesvědčený, že vnitropodniková doprava bude v budoucnu záviset na těchto velkokapacitních vozech. Bude to jedna z cest, až přijde doba, kdy nebudeme potřebovat staré nákladní automobily, ale nahradí je tyto vozy. Je to budoucnost vnitropodnikové dopravy,“ uvedl předseda družstva.