Zemcheba Chelčice, Roman Horák hlavní agronom, okres Strakonice

Zemcheba Chelčice, Roman Horák hlavní agronom, okres Strakonice

Za názory uživatelů

Zaměření firmy, podmínky:

 • Zemědělství v typické jihočeské krajině v podhůří Šumavy.
 • 2621 ha zemědělské půdy (1751 ha orné, 420 ha sady, 450 ha TTP).
 • Výroba hovězího a kuřecího masa, chov krav bez tržní produkce mléka.
 • Pastva skotu a sklizeň pícnin pro zajištění krmivové základny.
 • Údržba krajiny.
 • Ovocnářství a výroba nealkoholických nápojů VIKO.
Pořízené stroje:
 • 2008 – dvourotorový stranový shrnovač EUROTOP 651
 • 2010 – šestirotorový obraceč HIT 690 N
 • 2011 – čelně nesený diskový žací stroj NOVACAT 351 F ED alpha-motion
Proč Pöttinger?
 • Dlouhodobý kontakt s dodavatelem Agrozet Husinec.
 • Image značky Pöttinger.
 • Reference ostatních uživatelů.
 • Kopírování nerovností a průchodnost čelně neseného žacího stroje.

NOVACAT 351 F alpha-motion pracuje v podniku od roku 2011. Na obrázku je vidět žací lišta při práci s netradiční plodinou směskou ovsa a hrachu, kterou Zemcheba lisuje do balíků a s úspěchem ji využívá ve své spalovně.Univerzální dvourotorový stranový shrnovač EUROTOP 651 s odkládáním stranového řádku.Shrnovač pracuje opravdu v náročných podmínkách.


Zpracováno za podpory Romana Horáka z firmy Zemcheba a Pavla Matušky z firmy Agrozet České Budějovice, středisko Husinec.

Vypracoval: Zdeněk Bílý