Ing. Ján Sokoly z obce Stanča v okrese Trebišov

Ing. Ján Sokoly z obce Stanča v okrese Trebišov

Za názory užívateľov - VITASEM vyrieši sejbu všetkých plodín


Súkromne hospodáriaci roľník Ing. Ján Sokoly hospodári na 280 ha poľnohospodárskej pôdy.

Ing. Ján Sokoly hospodári spoločne so synom a dvoma stálymi zamestnancami  v okolí obce Stanča v okrese Trebišov. Jedná sa o kukuřičnú oblasť s rovinatými pozemkami v nadmorskej výške okolo 220 metrov rôznymi typmi  pôd – od ťažkých až po ílovité a černozeme. Na prvé podmietky slúži TERRADISC 4000 K a na prípravu pôdy pred sejbou ozimín. Na jar po jesennej orbe pripravíme pôdu rotačnými bránami LION 4001 a sejacím strojom VITASEM 402 ADD zasejeme. Jedná sa o prvý sejací stroj tohto typu na Slovensku a v Čechách.

„Od firmy Pöttinger som ako prvý stroj zakúpil pluh SERVO 55, ktorý mám šiestu sezónu. Zatiaľ s ním nebol žiadny problém, len sa menilo ostrie, ale to patrí k opotrebiteľným dielom. V tom istom roku som zakúpil ešte rotačné brány LION 4001 s pracovným záberom štyri metre. Pred tromi rokmi pribudol štvorradličný pluh SERVO 25 a diskový podmietač TERRADISC 4000 K so záberom štyri metre. Na zber tráv využívam diskový žací stroj NOVACAT 265 H a posledným strojom, ktorý nám pribudol je mechanický sejací stroj VITASEM 402 ADD. Novinkou u tohto sejacieho stroja je dvojdisková výsevná pätka, čo je vlastne podobný systém ako u sejacieho stroja TERRASEM. Vynikajúcou vlastnosťou je tu i prítlak, ktorý je na tomto stroji 50 kg na jednu výsevnú pätku, a to umožňuje, že stroj seje i do menej pripravenej pôdy po plytkej podmietke. Mám s touto sejacou technikou dobré skúsenosti, už dva roky prostredníctvom služieb so sejacím strojom TERRASEM 3000. Mechanický sejací stroj VITASEM vyrieši sejbu všetkých plodín,“ hovorí Ing. Ján Sokoly.