SHRNOVAČE TOP 722 a TOP 812

SHRNOVAČE TOP 722 a TOP 812

Pokyny pro obsluhu stroje!

Pro sezonu 2013 představila firma Pöttinger dva nové stranové shrnovače. Flexibilní profesionální stroje TOP 722 a TOP 812 se postarají o shrabání Vašich pozemků v nejvyšší kvalitě s nejvyšší rychlostí práce. Rotory těchto shrnovačů přinášejí praktickou inovaci. Vyměnitelné kompletní rameno hrabice.  Jeho výměna již nemůže být snazší. Při hektické sklizni senáží či sena může dojít k neočekávané nehodě, či kolizi s cizím předmětem (sloup, stromy atd.). Během času sklizně se počítá každá minuta prostoje, a proto přichází firma Pöttinger s tímto řešením. Po kolizi často dochází k poškození hřídele hrabice, či celého ramene hrabice na rotoru. Potom je nutné opravdu rychlé řešení poruchy.  U nového typu rotoru je výměna hřídele, či celého ramene hrabice možná v minimálním čase. Na následujících obrázcích předvedeme jednoduchost tohoto zásahu.


Krok 1

Jednoduše povolte dva šrouby, které drží rameno hrabice, jež chcete vymontovat a šrouby vyjměte.
Zvětšit


Krok 2

Nyní je možno vyjmout celé rameno hrabice a podle rozsahu poškození vyměnit poškozené díly, či kompletní rameno.

Zvětšit


Krok 3
 
Opravené či nové rameno hrabice vložte zpět do rotorové jednotky. Je nutno dbát na správné založení kladky hřídele do kulisy rotorové jednotky tak, aby hrabice dobře fungovala.

Zvětšit


Krok 4 
 
Namontujte zpět dříve demontované šrouby a dobře dotáhněte.
Zvětšit

Krok 5
 
HOTOVO! Pomocí těchto několika málo úkonů je rameno hrabice vyměněno, případně opraveno a shrnovač je připraven na další nasazení.

Při hektických podmínkách sklizně senáže či sena se počítá každá minuta. Prostoj z důvodu případné nehody a následného servisního zásahu proto musí být co nejkratší. Firma Pöttinger přichází s řešením, které rychlost tohoto zásahu zaručuje. Tím je zajištěna rychlost sklizně v optimálních podmínkách a následně kvalitní krmivo.