VITASEM ADD 302 / 402

VITASEM ADD 302 / 402

Krátká prezentace - mechanické nástavbové secí stroje s botkami DualDisc

Vynikajúcou vlastnosťou mechanického sejacieho stroja VITASEM 400 ADD s dvojdiskovou výsevnou pätkou je okrom iného prítlak, ktorý je až 50 kg na jednu výsevnú pätku. To umožňuje, že stroj seje i do menej pripravenej pôdy po plytkej podmietke. Mám s touto sejacou technikou iba dobré skúsenosti. Sejací stroj VITASEM ADD vyrieši sejbu všetkých plodín“ hovorí Ing. Ján Sokoly.