TERRADISC 4001, 5001 a 6001 K

TERRADISC 4001, 5001 a 6001 K

Pokyny pre obsluhu stroja!

Pred uvedením stroja do prevádzky si pozorne preštudujte návod na používanie stroja. Počas prevádzky dodržujte všetky bezpečnostné predpisy!
Pokyny bezpečnosti pri práci
  • Preprava stroja po komunikáciách vždy stroj v prepravnej polohe, tak ako je uvedené v návode na obsluhu stroja. Stroj pred vstupom na komunikáciu musí byť vybavený výstražnými tabuľkami a svetlami, ktoré sú dodávané so strojom.
  • Stroj agregujte vždy s požadovaným traktorom, hmotnosť traktora musí odpovedať min. 40% celkovej hmotnosti stoja.
  • Pri agregácii s traktorom musí odpovedať min. zaťaženie prednej nápravy traktora 20% jeho okamžitej hmotnosti.
  • Pred jazdou skontrolujte funkciu bŕzd, osvetlenia a hydrauliky.
  • Max. prepravná rýchlosť je stanovená na 30 km/hod. (u strojov bez bŕzd na 20 km/hod).
  • Preprava po diaľniciach a cestách prvej triedy je zakázaná.
  • Pri preprave musia byť zapnuté obrysové a stretávacie svetlá traktora.
  • Zakázaná je preprava za zníženej vyditeľnosti.
  • Stroj s prepravnou šírkou väčšou ako 3m ak nie je ministerstvom dopravy stanovené inak ma zakázanú prepravu po komunikáciách v agregácií s traktorom.
Potrebné hydraulické okruhy

Sklápanie – dvojčinný hydraulický okruh, označenie na hyd. hadici 1

Nastavenie pracovnej hĺbky – dvojčinný hydraulický okruh, označenie na hyd. hadici 2

Odpruženie utužovacieho valca – jednočinný hydraulický okruh, označenie na hyd. hadici 3

Podvozok – dvojčinný hydraulický okruh, označenie na hyd. hadici 4

Osvetlenie – elektrická prípojka 12 V

Výbava na želanie:

Ozubené disky

Zavlačovacie prsty

Zahrňovacie plechy

Osvetlenie

Následné náradie:

Trubkový valec Ø 540 mm

Trubkový valec Ø 660 mm

Dvojitý trubkový valec

Kruhový rezací valec

Rezací Packer valec


Obr. 1 - Transportná poloha stroja.Obr. 2 - Stroj je pripojený do spodných ramien traktora, ktoré sú v rovnakej výške. Ako na ľavej tak na pravej strane, záves KAT. 2 alebo 3.Obr. 3 - Hydraulické, vzduchové a elektrické pripojenie.Obr. 4 - Schéma hydraulického pripojenia.Obr. 5 - Pracovná poloha stroja.Obr. 6 - Pracovná hĺbka sa nastavuje pomocou hydraulických valcov, ktoré dvíhajú utužovací valec a pomocou nastavovacích podložiek.Obr. 7 - Manometer slúži na sledovanie prítlaku utužovacieho valca na pôdu, tlak dusíka v akumulátore pruženia utužovacieho valca je 40 bar, tlak oleja hydrauliky je cca. 65 bar na manometri.Obr. 8 - Usmerňovacie plechy slúžia na usmernenie toku pôdy pod gumený valec sú nastaviteľné pomocou čapu a skrutiek v oválnych otvoroch, usmerňovacie plechy majú ísť 2-3 cm nad zemou.Obr. 9 - Nastavenie stranových usmerňovacích plechov musí byť rovnaké na ľavej ako aj na prvej strane.Obr. 10 - Valce sú vybavené čistiacimi stierkami, ktoré býva centrálne.Obr. 11 - Stierky sa dajú tiež nastaviť každá samostatne.Obr. 12 - Dva disky o priemere 580 mm sú upevnené na jednom držiaku.Obr. 13 - Dva disky upevnené na jednom držiaku sú odpružené štyrmi gumenými silenblokmi a krajný disk je nastaviteľný v dvoch polohách.Obr. 14 - Stroj je vybavený orientačným stavoznakom k lepšiemu nastaveniu vodorovnej polohy stroja.Obr. 15 - Stroj je tiež vybavený ručnou parkovacou brzdou.Obr. 16 - Keď je stroj v úvraťovej polohe tak sa pohybuje po zadnom utužovacom valci.

"Kto sa rozhodne pre Pöttinger, získa viac ako stroj..."

Spracoval: Miroslav Marušiak