Široký sortiment na jednom poli

Široký sortiment na jednom poli

Zemědělec 31/2013 - ucelená linka strojů pro sklizeň pícnin, zpracování půdy a setí

Ze sklizňových strojů se v průběhu Polního dne firmy SOME Jindřichův Hradec s. r. o. v Kamenici nad Lipou předvedl senážní návěsy Jumbo Combiline firmy Pöttinger, které demonstrovaly svou výkonnost při sběru vydatných řádků čerstvé travní píce, zformovaných velkým shrnovačem téže značky. Poté následovala ucelená linka strojů pro zpracování půdy a setí.


PDF-Document