Pneumatické sejacie stroje AEROSEM 1002

Pneumatické sejacie stroje AEROSEM 1002

Strieborné medaile pre PCS a IDS.

Nová generácia pneumatických sejacích strojov AEROSEM 1002 je jedinečnou sejacou technikou s vysokou flexibilitou. S novo vyvinutými systémami ako je PCS (Precision Combi Seeding) a IDS (inteligentná rozdeľovacia hlava) Pöttinger napreduje v pneumatických sejacích strojoch. Obidva tieto systémy získali prestížne ocenenie a budú na výstave Agritechnica v Hannoveri ocenené striebornou medailou. AEROSEM série 1002 je vyrábaná s pracovným záberom 3 a 4 m. Sejací stroj je možné pripojiť na stroje pre prípravu pôdy ako je napr. FOX – krátky kombinátor, LION – rotačné brány alebo TERRADISC multiline – krátky tanierový podmietač. Ťažisko sejacieho stroja je vždy posunuté bližšie k traktoru.
 

Zásobník s objemom 1250 litrov je vybavený veľkým otvorom so šírkou 2,2 m, čo zabezpečuje rýchle a bezproblémové plnenie aj pomocou systému BigBag. Čechrač v zásobníku zabezpečuje stály prísun osiva k dávkovaciemu zariadeniu.

V základnej výbave je sériovo dodávaný hydraulický pohon ventilátora, ktorý pri prietoku oleja 25 litrov dosahuje 4000 ot/min. Tým sa spotreba oleja minimalizuje a prispôsobuje sa podľa potrieb množstva vzduchu. Teleso ventilátora je vyrobené z robustného hrubostenného hliníka. 

Dávkovací systém umožňuje dávkovanie od 1,5 kg až 340 kg pri pracovnej rýchlosti až do 12 km/h. Dávkovací valček pre normálne alebo jemné osivá je možné veľmi rýchlo a jednoducho vymeniť bez použitia náradia. Pri skúške výsevku je zabezpečené samostatné otáčanie výsevného valčeka a jednoduché priloženie vaničky na osivo, ktorá je uložená na posuvnom systéme.

Pohon dávkovacieho valčeka je možný buď mechanicky alebo elektricky. Koľajové riadky sú k dispozícii, záleží len od zvolenej výbavy.

Pri mechanickom pohone dávkovacieho ústrojenstva je ostrihové koleso umiestnené na ľavej strane stroja. Na prianie môže byť ostrihové koleso hydraulicky zdvíhateľné. Pri zábere 3 m neprevyšuje šírku stroja. Plynulá prevodovka s olejovou náplňou sa nachádza na ľavej strane vedľa plniacej lavičky. Jednoduchý a prehľadný ovládací panel COMPASS s podsvieteným displejom a fóliovou klávesnicou je v základe vybavený koľajovými riadkami a ich ovládaním.  Pri skúške výsevku je mechanický pohon dávkovacieho ústrojenstva. Ďalšie funkcie, ktorými ovládací panel disponuje je skúška výsevku, počítanie dielčích a celkových hektárov, kontrola výsevného ústrojenstva a naplnenie zásobníka.

Pri elektrickom pohone dávkovacieho ústrojenstva je možná plynulá zmena výsevku cez ovládací panel POWER CONTROL alebo je možné ovládanie cez ISOBUS traktora. Skúška výsevku sa vykonáva stlačením jedného tlačidla a pohon valčeku zabezpečí elektromotor. Signál rýchlosti dostáva pohon dávkovacieho ústrojenstva od DGPS senzora. Ďalšie prednosti tohto systému spočívajú v tzv. preddávkovaní osiva, nie je potrebné ostrihové koleso, vynikajúco je riešená zmena výsevného množstva pri zapnutí koľajových riadkov a možnosť zapínania polovičnej sekcie. 
Nová generácia AEROSEM môže byť vybavená nasledovnými výsevnými jednotkami. Klasická (nožová), jednodisková výsevná pätka alebo dvojdisková výsevná pätka DualDisc, ktorá je vhodná do všetkých podmienok.

 

Strieborná medaila pre IDS (jedinečný, patentovaný rozdeľovací systém)
Jedinečný, úplne nový rozdeľovací systém IDS spĺňa všetky náročné požiadavky praxe. Jedná sa o celosvetovo jedinečný systém, ktorý dodržuje konštantné množstvo osiva vo všetkých výsevných jednotkách pri zapnutí koľajových riadkov a tým šetrí osivo. Základ je v elektrickom pohone dávkovacieho valčeka, ktorý je ovládaný pomocou POWER CONTROL alebo ISOBUS systémom traktora.  Rozdeľovacia hlava ponúka viacero možností ovládania koľajových riadkov a to napr: rozchod koľajových riadkov, špeciálne radenie koľajových riadkov, možnosť vypnutia polovice sekcie stroja a pod. Výsevok sa automaticky prispôsobí. Všetky výpuste sú ovládané pomocou BUS – systému.
Cez ľubovoľnú voľbu všetkých parametrov spĺňa tento stroj maximálnu flexibilitu pre všetky individuálne potreby, podmienky nasadenia a vysoké nároky farmárov.

 
 
Strieborná medaila pre PCS (Precision Combi Seeding)
Presný výsev integrovaný v pneumatickom sejacom stroji
Firme Pöttinger sa podarilo pri najnovšom vývoji pneumatických sejacích strojov AEROSEM docieliť jedinečnosť: integrácia presného výsevu do štandardnej pneumatickej sejačky. Prednosti týchto dvoch systémov sú teraz spojené v jednom stroji, ktorý sa môže využívať aj pri sejbu kukurice a slnečnice. Stroj disponuje až do desiatich dávkovacích elementov pre šírku riadkov 37,5 alebo 75 centimetrov. Možnosť prihnojovania počas sejby je už pri tomto stroji samozrejmosťou. Cez klasický výsevný systém pri výmene veka rozdeľovacej hlavy je možné hnojivo zapravovať do pôdy priamo pri sejbe. Okrem tohto systému je tu možnosť využívať podsev a tak chrániť pôdu pred eróziou. Ďalší krok v budúcnosti!
 

Technické riešenie v detaile
Zásobník je rozdelený na dve časti, 400 litrov je k dispozícii pre osivo na presný výsev a 850 litrov je pre hnojivo. Prestavenie z normálneho výsevu na presný spočíva v pootočení deliacej priečky zásobníka. Senzor naplnenia zásobníka je obojstranný pre osivo a hnojivo.
Dávkovacie ústrojenstvo pre presný výsev je umiestnené pod zásobníkom. Pohon zabezpečuje hydromotor a je nezávislý od dávkovacieho ústrojenstva pre normálny výsev. Mechanický rozdeľovač osiva transportuje osivo do tzv. zrnového elevátora a pomocou pretlakového systému osivo transportuje k výsevným pätkám. Zaručené dokonalé rozdelenie a dávkovanie osiva.
Požiadavka na presné dávkovanie osiva vychádza aj z vysokodimenzovanej dvojdiskovej výsevnej pätky DualDisc. Jednotlivé kotúče odtláčajú rastlinné zvyšky na stranu a tým ich nezatláčajú do pôdy. To zabezpečuje maximálne rovnomernú a čistú osevnú drážku. Zachytávacie koliesko jemne zatláča osivo v osevnej drážke, čím sa docieli rovnomerné uloženie osiva. Spätné utuženie a hĺbkové vedenie zabezpečuje prítlačné koliesko. Nastavenie hĺbky sejby sa prevádza centrálne na ľavej a pravej strane stroja.
Jednoduché ovládanie pomocou  POWER CONTROL, CCI-Terminal alebo ISOBUS traktora.  Pomocou týchto ovládacích panelov je možné meniť šírku riadkov, výsevné množstvo, prípadne odstup semien v jednom riadku. Taktiež je tu kontrola priechodnosti všetkých výsevných jednotiek. Klasická skúška výsevku je už minulosťou – komfort  a maximálna presnosť pre profesionálne poľnohospodárske subjekty.