DAKNA Námestovo z podhorskej oblasti Oravských Beskýd

DAKNA Námestovo z podhorskej oblasti Oravských Beskýd

Techniku využívame naplno


Zľava Ing. Milan Mišánik, predseda predstavenstva s Ing. Víťazoslavom Henčelom, vedúcim výroby.Dva vozy FARO 8000 L majú za sebou tri sezóny a spoľahlivo zvládajú i veľmi náročný terén.

DAKNA Námestovo, družstvo, hospodári na 2 900 ha poľnohospodárskej pôdy na severe Slovenska v podhorskej oblasti Oravských Beskýd. Jeho činnosť ovplyvňujú prírodné podmienky a pôsobenie v desiatich katastroch. Na Orave patrí medzi významných chovateľov oviec a hovädzieho dobytka so špecializáciou na produkciu mlieka. V rastlinnej výrobe sa zameriava na pestovanie obilnín, kukurice na siláž a viacročných krmovín pre potreby živočíšnej výroby.
 
Vzhľadom k rozsiahlej živočíšnej výrobe, ktorá má ročnú spotrebu 14 000 ton senáží a siláží, je v družstve prioritou produkcia kvalitných krmív. Že sa im to darí ukazujú objektívne rozbory a v rámci Slovenska pravidelné umiestnenie v prvej desiatke podnikov s najvyššou kvalitou objemových krmív.
 
„Úžitkovosť hovädzieho dobytka, ktorý je naším nosným programom, zabezpečujeme hlavne cez objemové krmivá, ale produkujeme i jadrové krmivá z obilnín a z vlastnej  kukurice na zrno, ktorú pestujeme v extrémnych horských podmienkach,“ uviedol Ing. Milan Mišánik, predseda predstavenstva družstva DAKNA Námestovo, ktorý tento rok v máji získal prestížne ocenenie Naj agromanažér 2012.

 

Na zber krmovín, sena a slamy využívajú v družstve desať strojov od firmy Pöttinger. DAKNA bola prvým podnikom na Slovensku, ktorý začal od roku 2008 využívať štvorrotorové zhrňovače TOP 1252 C s-line. Prvé stroje tejto značky však zakúpili o mnoho skôr. V roku 2004 to bol obracač EUROHIT 61 N a dvojrotorový zhrňovač EUROTOP 801. Nasledovali čelný trojmetrový diskový žací stroj NOVACAT 306 F alpha-motion a žacia  kombinácia s bočným uchytením NOVADISC 730 s pracovným záberom 7,30 metra. V roku 2011 vybavili linku osemrotorovým obracačom HIT 810 N a dvoma samozberacími vozmi FARO 8000 L s objemom ložnej plochy 80 m3. Zatiaľ posledným zakúpeným strojom je dvojrotorový zhrňovač EUROTOP 651.
 
„Stroje Pöttinger využívame kvôli rýchlosti, spoľahlivosti a kvalite práce, ale taktiež preto, aby sme  dokázali krmoviny zbierať s čo najmenšími prejazdmi, aby nedochádzalo k utužovaniu pozemkov ťažkou technikou. Momentálne máme dve kompletné linky postavené tak, že používame dva štvorrotorové zhrňovače TOP 1252 a pred nimi prihrabuje dvojrotorový EUROTOP 651. Máme i linku do horších podmienok, v podstate sa jedná o okrajové parcely, kde využívame len EUROTOP 651. Vysokú výkonnosť majú i žacie stroje. Kombinácia dokáže pokosiť 50 až 60 ha za deň a v podstate nahradí pôvodných 10 až 12 traktorov so starými žacími strojmi. Dva samozberacie vozy FARO 8000 L využívame na zber sena a slamy a je to veľmi rýchly a lacný spôsob zberu,“ pokračoval Ing. Milan Mišánik.
 
Prírodné podmienky, v ktorých DAKNA hospodári nie sú vôbec jednoduché – veľmi rozmanitý terén s vysokou svahovitosťou a nadmorskou výškou od 605 po 870 metrov. V posledných rokoch zbierajú tri kosby. Dôležitá je rýchlosť. Pri zbere krmovín na objemové  krmoviny nesmie dôjsť k ich znehodnoteniu zostárnutím porastov.
 
So zvyšujúcou sa kvalitou objemových krmovín sa zvyšuje i využiteľnosť strojov. „U nás pracujú všetky stroje naplno a danú výmeru dokážu zozbierať trikrát a niekedy i viackrát. Podľa počtu odpracovaných hektárov by u nás mali vydržať len asi dve sezóny, ale dnes majú za sebou piatu a fungujú bezproblémovo. Pointa využitia techniky Pöttinger je i v zhodnotení krmovín z extrémnych a neprístupných plôch. Napríklad dvojrotorový zhrňovač EUROTOP 651 prihŕňa hmotu na bezpečné miesto, kam sa už dostane zberová technika. Je to náročné na organizáciu práce a pri veľmi premenlivom počasí taktiež technologicky,“ podotkol Ing. Víťazoslav Henčel, vedúci výroby.
 
Linku na krmoviny by chceli doplniť senážnym vozom JUMBO, ktorý svojou vysokou výkonnosťou môže významne zefektívniť zber senáží a výrobu kvalitných objemových krmovín.
Immer aktuell informiert

Podobné články

NEWSLETTER

Pravidelné zasílání klíčových informací!

Zaregistrujte se

Cookies usnadňuje poskytování našich webových stránek. Využitím našich služeb, souhlasíte s tím, že můžeme použít cookies. Více informací