Ing. Tomáš Dosoudil, Ing. Josef Dosoudil, HANÁCKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s., Dolany u Olomouce

Ing. Tomáš Dosoudil, Ing. Josef Dosoudil, HANÁCKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s., Dolany u Olomouce

Za názory uživatelů

Zaměření firmy, podmínky:

  • Společnost Hanácká zemědělská a.s. Dolany obhospodařuje 1910 ha zemědělské půdy, z nichž 1620 ha tvoří orná půda a 290 ha TTP. Pozemky se nacházejí v regionu mezi Olomoucí a Šternberkem v nadmořské výšce od 220 do 400 metrů s průměrným množstvím ročních srážek kolem 600 mm. Obhospodařované pozemky jsou značně nevyrovnané, od kvalitní hnědozemě až po těžké jílovité a kamenité půdy ve vyšších polohách.
  • V rostlinné výrobě, která je stěžejním odvětvím společnosti, se zaměřují na pěstování tržních plodin – řepka na 300 ha, pšenice ozimá zaujímá každoročně okolo 460 ha, ječmen jarní na 370 ha, mák na 140 ha, cukrová řepa na 210 ha, kukuřice na siláž a na zrno celkem 140 ha a zbytek tvoří 290 ha TTP.
  • V živočišné výrobě společnost chová 300 kusů skotu ve výkrmu, pro které se sklízí objemná krmiva z trvalých travních porostů.

 

Pořízené stroje:

  • 2013 – dvourotorový shrnovač TOP 812
  • 2013 – čelně nesený diskový žací stroj NOVACAT 301 F ED alfa motion
  • 2013 – nesený diskový žací stroj NOVACAT 305 H ED
  • 2014 – osmirotorový obraceč HIT 8.91

 

Proč Pöttinger?

  • Společnost Agrozet České Budějovice nám na základě výběrového řízení na nákup nového stranového shrnovače vyšla na rozdíl od jiných prodejců vstříc a zapůjčila nám pro potřeby vlastní sklizně travní senáže dvourotorový shrnovač TOP 812, tak abychom si sami mohli vyzkoušet, co daný stroj umí.
  • Předvedení stroje ve svých podmínkách pro nás bylo velmi podstatné a současně jedním z důležitých faktorů při rozhodování o koupi. Současně se obsluha mohla se strojem seznámit přímo při práci a následně nám sdělit nám svůj názor na zapůjčený stroj.
  • I když jsme doposud neměli se značkou Pöttinger vlastní zkušenosti, tak jsme na ni měli od jiných uživatelů velmi dobré reference. Image značky Pöttinger vybudovaný kvalitou a dlouholetou zkušeností v oboru výroby strojů pro sklizeň pícnin nám dával jistotu, že daný stroj bude po všech stránkách na vysoké úrovni, což se také potvrdilo.


Výrobce pícní techniky Pöttinger doplnil řadu shrnovačů o vrcholný model dvourotorového shrnovače pro tvorbu stranového řádku - TOP 812.


Novinku s pracovním záběrem 7,6 m pořídili v podniku v roce 2013. Rotory TopTech plus s 13 rameny a 4 dvojitými prsty zabezpečují vysokou výkonnost při šetrné manipulaci se sklízeným materiálem.


Odkládání řádku vlevo je v zorném poli řidiče a usnadňuje práci se strojem.


Řízená náprava zlepšuje manévrovatelnost stroje při práci i při dopravě.


Prostoj z důvodu případné nehody musí být co nejkratší. Firma Pöttinger přichází s řešením – vyměnitelnou kompletní hrabicí. Tím je zajištěna rychlost sklizně v optimálních podmínkách a následně kvalitní krmivo.

Zpracováno za podpory Ing. Tomáše Dosoudila a obchodního zástupce Davida Růžičky z Agrozetu České Budějovice, středisko Prostějov.