Soukromý zemědělec Jaroslav Denk z farmy Hodousice v okrese Klatovy

Soukromý zemědělec Jaroslav Denk z farmy Hodousice v okrese Klatovy

Co nejméně techniky na velké množství práce.

Soukromý zemědělec Jaroslav Denk z Hodousic na Klatovsku hospodaří na 346 ha zemědělské půdy, z toho 260 ha jsou louky a pastviny pro ekologický chov skotu. Na necelých 100 ha orné půdy pěstuje tržní plodiny – řepku, pšenici, ječmen a tritikale. Na sklizeň pícnin i zpracování půdy a setí využívají na farmě v Hodousicích k naprosté spokojenosti již řadu let techniku Pöttinger, kterou pravidelně obměňují zhruba po pěti až šesti letech. Prvním strojem na pícniny byl v roce 2006 žací stroj NOVACAT 306 F alpha-motion, následovaly žací stroje NOVACAT 305 H ED a NOVADISC 265. V současné době slouží na sečení žací kombinace NOVACAT X8 ED a žací lišta NOVACAT 306 F ED alpha-motion z roku 2009. Linku postupně doplňovaly obraceče EUROHIT 54 N, HIT 910 N a dva stroje HIT 810 N, dále dva shrnovače EUROTOP 421 N a EUROTOP 771.
 
„Žací kombinace udělá za rok kolem 500 ha na vlastní výměře, ve službách seče jen výjimečně. Pro větší záběr jsme se rozhodli po pořízení silnějšího traktoru 200 koní. Má otočné řízení a s žací kombinací má velmi dobrou manévrovatelnost, a to i v náročnějším svahovitém terénu. Za den zvládne 70 až 80 ha, ale v hodně náročných podmínkách třeba jen 20 ha za celý den. Je to o rychlosti, velikosti parcel a musí nasekat tolik, kolik jsme schopni následně zpracovat do balíků a do fólie. Za sezonu sklízíme jednu až dvě seče včetně nedopasků,“ říká Jaroslav Denk. Žací kombinace seče na farmě celou výměru. Ekonomika sklizně pícnin vychází podle farmáře velmi dobře. Když vyjde počasí, jsou schopni první seč – seno i senáž – zvládnout do 14 dní.
 
Na zpracování půdy a setí na farmě využívají polonesený diskový podmítač TERRADISC 5000 T z roku 2012 a univerzální secí stroj TERRASEM 3000 T z roku 2010, který pracuje s traktorem 200 koní. „Třímetrový secí stroj nám vyhovuje. Znamená pro nás velkou časovou úsporu. Pracuje rychle a spolehlivě. Dříve to bylo doplňování osiva z pytlů řečeno s nadsázkou po každém hektaru, nyní je velký zásobník na osivo pohodlnější, nasypáváme ráno na farmě, potom za ním přijedu jednou na pole a vystačí set celý den. Secím strojem sejeme přímo do strniště, do připravené půdy i po orbě. Využíváme ho i na obnovu trvalých travních porostů. Kvalitní podmítku, rovnání pozemků a předseťovou přípravu dělá TERRADISC,“ uvedl farmář.