Stroje na spracovanie pôdy FOX 300 D

Stroje na spracovanie pôdy FOX 300 D

Pokyny pre obsluhu stroja!


Pred uvedením stroja do prevádzky si pozorne preštudujte návod na používanie stroja. Počas prevádzky dodržujte všetky bezpečnostné predpisy! 

 


Obr. 1 - Prepravná poloha stroja.

 


Obr. 2 - Pracovná poloha stroja.

 


Obr. 3 - Pripojenie do trojbodového závesu traktora  KAT. II /III. Výška spodných ramien traktora musí byť rovnaká a je potrebné zabezpečiť čo najmenší výkyv spodných ramien do strán. Nastavenie tretieho bodu tak aby bol stroj pri práci v rovine.

 


Obr. 4 - Nastavenie upevňovacieho tiahla na ľavej a pravej strane stroja. Keď budú ramená vysunuté (viď. obr.), stroj je posunutý viac dozadu, väčšia páka na ramená traktora. Keď budú ramená zasunuté páka, na ramená traktora je menšia - výhoda u menších traktoroch.

 


Obr. 5 - Nastavenie hĺbky spracovania pôdy sa robí pomocou zadného valca. Prestavením čapu A na ľavej a pravej strane rovnako. Čím vyššie je čap A, tým je spracovanie pôdy hlbšie a naopak.

 


Obr. 6 - Dva výškovo nastaviteľné držiaky diskov upevnené na jednej konzole istenej cez gumové elementy. Stroj je vybavený zubatými diskami o priemere 410 mm.

 


Obr. 7 - Na stroj je možné namontovať mechanický sejací stroj VITASEM alebo VITASEM A (nadstavbový sejací stroj).

 


Obr. 8 - Pri montáži sejacieho stroja VITASEM A je potrebné demontovať čap z polohy A a namontovať ho do polohy B.

 


Obr. 9 - Centrálne nastavenie čistiacich stierok na ľavej a pravej strane valca.

 

"Kto sa rozhodne pre Pöttinger, získa viac ako stroj ..."

Spracoval: Miroslav Marušiak