V náročných pôdnych podmienkach stavili na špičkovú techniku

V náročných pôdnych podmienkach stavili na špičkovú techniku

Ako ovplyvňuje pestovanie plodín blízkosť rieky Morava?

Na to sme sa boli pozrieť k hraniciam s Rakúskom. Presnejšie do obce Sekule, kde hospodári Ľubomír Tomek spolu s manželkou Dagmar. Hospodária v katastroch troch obcí, Sekule, Moravský Svätý Ján a Závod, na 116 ha poľnohospodárskej pôdy. Z toho je približne 103 ha orná pôda a zvyšok TTP. Živočíšna výroba je zastúpená 17 jedincami mäsového plemena Limousine.