Stroje Pöttinger zvýšily výkonnost sklizně i kvalitu píce

Stroje Pöttinger zvýšily výkonnost sklizně i kvalitu píce

Zemědělskou výrobu spolu s péčí o krásnou až romantickou krajinu v sobě spojuje činnost AGRO družstva vlastníků Puklice.

Podnik má sídlo ve stejnojmenné obci na Jihlavsku. V nadmořské výšce 550–640 metrů obhospodařuje 1800 hektarů zemědělské půdy, z toho 1430 hektarů orné. Pozemky podniku dosahují až ke krajskému městu, takže střediska jsou od sebe vzdálená až dvanáct kilometrů. Vzhledem k přírodním podmínkám a nadmořské výšce je zaměření na živočišnou výrobu logické. Ta zahrnuje chov 535 dojnic, 350 jalovic a 3500 kusů prasat ve výkrmu. Podnik provozuje též bioplynovou stanici o výkonu 600 kW.

V relaci k rozměru živočišné výroby jsou nároky na množství krmiva každým rokem vysoké. Tomu je podřízena také struktura rostlinné výroby. Na orné půdě se pěstuje ozimá pšenice, ozimý i jarní ječmen, ozimá řepka a z pícnin pak jetel, luskovinoobilní směsky a kukuřice. Skladba pícnin odpovídá potřebám krmné dávky pro skot i přírodním podmínkám. Z důvodu potřeby velkého množství objemné píce je intenzita rostlinné výroby dost vysoká.