Diskový podmítač TERRADISC 3001 MULTILINE a mechanický nástavbový secí stroj VITASEM 302 ADD

Diskový podmítač TERRADISC 3001 MULTILINE a mechanický nástavbový secí stroj VITASEM 302 ADD

Pokyny pro obsluhu stroje!

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy! 


Secí kombinace se skládá ze dvou strojů, které se při jednoduchém odpojení mohou využívat i odděleně. Pomocí uzavření ovládacích ventilů hydrauliky na diskovém podmítači Terradisc Multiline může být nezávisle ovládán jak podmítač Terradisc, tak secí stroj Vitasem 302 ADD. Horní ventil slouží pro ovládání diskového podmítače. Spodním ventilem lze omezit ovládání secího stroje.


Pro ovládání secí kombinace je zapotřebí mít na traktoru k dispozici jeden dvojčinný hydraulický okruh pro ovládání funkcí podmítače a secího stroje a jeden jednočinný hydraulický okruh pro systém odpružení gumového utužovacího válce (vedení s uzavíracím ventilem). Druhý dvojčinný hydraulický okruh může být využíván pro ovládání znamenáků umístěných na secím stroji, je-li secí stroj tímto zařízením vybaven.


Do kabiny traktoru je přivedeno ještě ovládací lanko, které ovládá mechanický rozvaděč pro funkci sklápění stranových disků. Tato funkce je důležitá pro provoz na veřejných komunikacích.

 
Podmítač je k traktoru připojen pomocí spodních přípojných táhel hydrauliky, které jsou zajištěny proti bočnímu výkyvu. Výškově se spodní táhla hydrauliky nastaví tak, aby přední i zadní řada podmítacích disků zpracovávala stejnoměrné množství půdy. Hloubka zpracování zadní řady disků je nastavována pomocí dorazových podložek u hydraulických válců přestavení gumového utužovacího válce.
 

 
Stranové kryty podmítače je možno nastavit na levé a pravé straně tak, aby mezi jednotlivými jízdami stroje, v místě napojení, nevznikal hrůbek zeminy.


Prutovou rozmělňovací lištu umístěnou před gumovým utužovacím válcem lze nastavit podle půdních podmínek v podélném i výškovém směru.

 
Secí stroj je při odpojování a připojování k diskovému podmítači Terradisc Multiline upevněný na odstavných podpěrách. Vzájemné upevnění strojů zajišťují ve spodní části na levé a pravé straně dvě upevňovací objímky, které jsou aretované sklopnými závlačkami.

 
V horní části vzájemné připojení strojů a paralelní chod nástavbového secího stroje zajišťuje jeden hydraulický válec.


Na příčném rámu gumového utužovacího válce, v jeho pravé části, je umístěný odvzdušňovací ventil, který slouží pro korekci paralelního chodu rámu podmítače spolu s rámem secího stroje.


Pro přepravu po veřejných komunikacích musí být stroje zvednuté a zajištěné, sklopené stranové disky podmítače a do činnosti musí být uvedeno i osvětlení strojů.


Při provádění pravidelné údržby a dodržování ustanovení uvedených v návodu k používání stroje Vám bude Váš stroj sloužit mnoho let bez dodatečných nákladů. Používejte originální díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plným pracovním výkonem stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality.

Používejte originální díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plným pracovním výkonem stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality.

Zpracoval: Josef Vlach