TERRADISC šetrí naftu

TERRADISC šetrí naftu

Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto so sídlom v Trhovej Hradskej (okr. Dunajská Streda) funguje od roku 1990.

Ako nám povedal jeho predseda, Ing. Arpád Mózes, obhospodarujú takmer 1800 hektárov ornej pôdy, prevážne kvalitnej, hlinitej. Pestujú pšenicu, jačmeň, kukuricu na zrno aj na siláž ale aj na osivo, slnečnicu, mak a lucernu. Okrem toho chovajú vyše 800 kusov hovädzieho dobytka, z toho 420 kusov kráv.