Kvalitní podmítače z Vodňan

Kvalitní podmítače z Vodňan

Při zakládání porostů se stále více využívají technologie, které se označují jako minimalizační nebo konzervační. Konečným cílem zemědělce je mít odplevelené pole, urovnané seťové lůžko a založení stejnoměrného porostu. Výhodou u těchto technologií je především zvyšování obsahu organické hmoty v půdě, zlepšování půdní struktury, lepší hospodaření s půdní vláhou a udržení výnosu plodin při možné redukci přímých nákladů.