Disková žacia kombinácia NOVACAT S10

Disková žacia kombinácia NOVACAT S10

Pokyny pre obsluhu stroja!

Pokyny bezpečnosti pri práci

Pred uvedením stroja do prevádzky si pozorne preštudujte návod na používanie stroja. Počas prevádzky dodržujte všetky bezpečnostné predpisy!

 • Preprava stroja po komunikáciách - vždy stroj v prepravnej polohe, tak ako je uvedené v návode na obsluhu stroja. Stroj pred vstupom na komunikáciu musí byť vybavený výstražnými tabuľkami a svetlami, ktoré sú dodávané so strojom.
 • Stroj agregujte vždy s požadovaným traktorom, hmotnosť traktora musí odpovedať min. 40% celkovej hmotnosti stroja.
 • Pri agregácii s traktorom musí odpovedať min. zaťaženie prednej nápravy traktora 20% jeho okamžitej hmotnosti.
 • Pred jazdou skontrolujte funkciu bŕzd, osvetlenia a hydrauliky.
 • Max. prepravná rýchlosť je stanovená na 30 km/hod., (u strojov bez bŕzd na 20 km/hod).
 • Preprava po diaľniciach a cestách prvej triedy je zakázaná.
 • Pri preprave musia byť zapnuté obrysové a stretávacie svetlá traktora.
 • Zakázaná je preprava za zníženej viditeľnosti.
 • Stroj s prepravnou šírkou väčšou ako 3 m ak nie je ministerstvom dopravy stanovené inak ma zakázanú prepravu po komunikáciách v agregácii s traktorom.

VARIANTY NOVACAT S10:

 • Pracovný záber – 9,52 m s 3,5 m čelným žacím strojom.
 • Pracovný záber – 9,10 m s 3,0 m čelným žacím strojom.

Pre prevádzku tohto stroja je potrebné agregovať stroj s traktorom o výkone minimálne 130 k.

 


Obr. 1 - Prepravná poloha.

 


Obr. 2 - Úvraťová poloha.

 


Obr. 3 - Pripojenie stroja do trojbodového závesu, výška spodných ramien musí byť rovnaká. Pre hydraulické ovládanie stroja je potrebný jeden jednočinný vonkajší hydraulický okruh s plávajúcou polohou. Pohon žacích jednotiek je cez kĺbový hriadeľ 1000 ot/min. Výška rezu sa nastavuje cez tretí prípojný bod.

 


Obr. 4 - Výška spodných ramien - čapu od zeme pri práci je 700 mm.

 


Obr. 5 - Hydraulický valec (A) slúži pre zdvíhanie žacích jednotiek. Hydraulický valec (B) slúži pre odľahčenie žacích jednotiek.

 


Obr. 6 - Každá žacia jednotka je vybavená manometrom a ventilom. Žacie jednotky sú odľahčené pomocou hydraulických valcov. Správne odľahčená žacia jednotka je vtedy keď na vonkajšej strane podvihnete žaciu jednotku cca. 70-75 kg, ale musí byť na traktore vonkajší okruh hydrauliky v plávajúcej polohe.

 


Obr. 7 - Sklápanie stroja do prepravnej polohy a naopak pomocou dvoch hydraulických valcov, ktoré slúžia aj ako nájazdová poistka.

 


Obr. 8 - Stroj je vybavený ovládacím pultom. V spodnej časti je prepínacia páčka, pre jednotlivé alebo spoločné zdvíhanie žacích jednotiek. Keď je páčka v strede, žacie jednotky sa zdvíhajú spoločne. Čierne tlačidlo slúži pre sklápanie do prepravnej polohy alebo pri aktivácií nájazdovej poistky je potrebné žacie jednotky opätovne rozložiť. Musí byť aktivovaný vonkajší okruh traktora.

 


Obr. 9 - Stroj má dve polohy upevnenia žacích jednotiek v závislosti od záberu čelného žacieho stroja 3,5 m (viď. obr.).

 


Obr. 10 - Keď je stroj vybavený 3 m čelným žacím strojom, konzola (A) sa otáča o 180º musí sa tiež premontovať hydraulický valec stabilizácie stroja na úvrati. A tiež je potrebné skrátiť kĺbové hriadele pre pohon žacej lišty na ľavej a pravej strane o 175 mm, z dôvodu lepšieho prekrytia žacích jednotiek.

 


Obr. 11 - Stroj je vybavený odstavnými podperami, dve podpery v prednej časti, keď sa odstaví sklopený v prepravnej polohe vtedy sa odstavná podpera na prevodovke nepoužíva. Keď sa stroj odstaví v pracovnej polohe rozklopený, vtedy sa použijú všetky tri odstavné podpery.

 


Obr. 12 - Box pre náhradné nože a páka na ich výmenu.

 


Obr. 13 - Rýchlo vymeniteľný systém nožov, vložiť páku pre výmenu nožov medzi disk a prítlačný plech noža a páku ťahať smerom dole, vybrať nôž.

 


Obr. 14 - Poloha zaisťovacej páky pri pripojenom stroji za traktorom.

 


Obr. 15 - Poloha zaisťovacej páky pri odpojení stroja od traktora.

 


Obr. 16 - Nalievací otvor žacej vane - množstvo oleja 4 litre (prevodový olej SAE).

 


Obr. 17 - Vypúšťací otvor na pravej a ľavej strane žacej vane.

 


Obr. 18 - Nalievací otvor s mierkou uhlovej prevodovky pre pohon žacej lišty – prevodový olej SAE.

 

"Kto sa rozhodne pre Pöttinger, získa viac ako stroj..."

Spracoval: Miroslav Marušiak