TEGOSEM – všetko z jednej ruky

TEGOSEM – všetko z jednej ruky

Medziplodina – výsevný systém TEGOSEM predstavuje kombináciu spracovania pôdy a sejbu medziplodín.

Výsevný systém pre medziplodiny TEGOSEM je možný v kombinácii s PÖTTINGER radličkovými kypričmi SYNKRO a diskovými podmietačmi TERRADISC a umožňuje spracovanie pôdy a sejbu medziplodín pri jednej pracovnej operácii. TEGOSEM je určený pre nesené ako i polonesené prevedenie a vybavený je originálnym uchytením a plniacou lavičkou s nástupnými schodíkmi pre pohodlné plnenie. Ako kompaktná jednotka s plniacou plošinou a nástupnými schodíkmi spolu s originálnym uchytením spĺňa prísne kritériá CE – predpisov na bezpečnosť.

Presný výsevok

S PÖTTINGER TEGOSEM je možné vysievať širokú škálu semien: od horčice cez trávu a repku až po hrach alebo bôb. Dávkovací valček je poháňaný elektricky. Sériovo dodávané dva druhy dávkovacích valčekov zabezpečujú presné dávkovanie osiva.

Distribúcia osiva je zabezpečená pneumaticky a osivo je rozdeľované pomocou rozdeľovacích plechov. Dokonalý prúd vzduchu zabezpečuje presnú a dokonalú dopravu osiva. Rozdeľovacie plechy sú nastaviteľné pomocou otočného hriadeľa. Pohon ventilátora je do pracovnej šírky 4 m zabezpečený elektricky a od 5 m pracovnej šírky je ventilátor poháňaný hydraulicky. Polonesené prevedenia strojov sú k dispozícii len s hydraulickým pohonom ventilátora.   

Skúška výsevku sa realizuje stlačením jedného tlačidla na stroji a trvá 20 sekúnd. Vrecko na skúšku výsevku je súčasťou výbavy stroja.

 

Výbava a ovládanie

Nový TEGOSEM je ovládaný pomocou jednoduchého ovládacieho panelu, cez ktorý je ovládaný a kontrolovaný výsevný hriadeľ a nastaviteľné výsevné množstvo. Výsevný hriadeľ je poháňaný elektricky, riadený je od rýchlosti a plynulo regulovateľný z kabíny traktora. Okrem toho ovládací panel zabezpečuje prenos informácií o výsevku (kg/ha), funkciu preddávkovania, príslušný úvraťový manažment, automatickú skúšku výsevku, funkciu vypúšťania a zber údajov o čase práce, výkonnosti a odpracovanej ploche za deň alebo celkový počet odpracovaných hektárov.

Komfort obsluhy dopĺňa tlačidlo pre kontrolu výsevku, pomocou ktorého sa vykoná kontrola výsevku jednoducho a rýchlo. Naplnenie zásobníka taktiež kontroluje senzor, DGPS senzor pre meranie rýchlosti, senzor na závese príp. podvozku pre signál štart – stop dávkovania to všetko zabezpečuje pohodlnú prevádzku a obsluhu.

Pri hydraulickom pohone ventilátora je zabudovaný snímač tlaku, ktorý zabezpečuje dostatočné množstvo tlaku pri štarte. Dva dávkovacie valčeky so zaoblenou hranou hriadeľa je možné vymieňať jednoducho a rýchlo bez použitia náradia.

PÖTTINGER kladie veľký dôraz na prístupnosť a komfort pri plnení. Tým sa realizuje aj montovanie pri pevnom nesenom prevedení nad valcom a pri sklopnom nesenom prevedení nad držiakom osvetlenia (objem zásobníka 200 l). Pri polonesenom prevedení je TEGOSEM 500 montovaný na oje. Výhodou tohto umiestnenia je, že úzky zásobník doťažuje pracovné ústrojenstvo a je vystavený menším otrasom.

K chodu TEGOSEM je potrebná trojpólová zásuvka ( k riadeniu všetkých funkcií a pohonu ventilátora s prac. šírkou 3 a 4 m) príp. jednočinný hydraulický okruh s beztlakovým voľným prepadom pre hydraulický pohon ventilátora u strojov s pracovnou šírkou od 5 m ako i pri všetkých polonesených prevedeniach. Dovybavenie pri sklopných ako i polonesených prevedeniach s TEGOSEM nie je možné.

Takto môžete kombinovať Váš TEGOSEM s radličkovým kypričom SYNKRO alebo diskovým podmietačom TERRADISC: