TERRADISC / SYNKRO - možnosti opravy gumového mačkacího válce

TERRADISC / SYNKRO - možnosti opravy gumového mačkacího válce

Pokyny pro obsluhu stroje!


Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!

 

Gumový mačkací válec nabízí dvě možnosti rychlé opravy v případě poškození cizím předmětem na poli, nebo poškození hřídele po defektu ložiska. Možnost poškození cizím předmětem hrozí např. proříznutím pásu válce ztraceným ostřím z pluhu, či jiným ostrým předmětem, ačkoliv se tato kolize zpravidla obejde bez většího poškození. Případně poškozený pás válce je možno vyměnit. V případě defektu ložiska a netečnosti obsluhy k tomuto defektu hrozí poškození hřídele válce. U svařovaných válců je nutno buď hřídel “vyřezat”, opravit a znovu navařit, což je složité a časově náročné, nebo je nutno vyměnit celý válec, což je neekonomické. U gumového mačkacího válce je možno hřídel vyšroubovat a vyměnit. Oběma opravám je věnován tento servisní tip.

Při obou opravách je nutná demontáž čela válce.

 


Obr. 1 – Demotáž šroubů čela válce.

Pro demontáž čela válce uvolněte šest šroubů M14. Po demontáži prvního šroubu v horní části válce místo něj namontujte závitovou tyč M14. Tato nám později poslouží k ulehčení vytažení čela. Čelo je relativně těžké a bude se nám po tyči posouvat.

 


Obr. 2 – Demontované čelo.

Po uvolnění všech šroubů čelo demontujte. Pro sundání použijte odpovídající zdvihací prostředek.

 


Obr. 3 – Demotáž gumových pásů válce.

Demontáž prvního pásu provedeme lehkým poklepem na pás směrem do strany. Pokud demontujeme další pásy, je nutné vždy plochu vnitřní roury válce namazat mazacím prostředkem na montáž pneumatik. Při demontáži dalších pásů postupujeme stejným způsobem.

 


Obr. 4 – Válec s demontovanými pásy.

Provedeme demontáž potřebného počtu pásů tak, abychom se dostali na poškozený pás. Zpětnou montáž pásů provádíme stejným způsobem v opačném sledu. Velmi důležité je při zpětné montáži pásů očištění plochy vnitřní trubky válce a mazání plochy vnitřní trubky válce.To je nutné pro správné dosednutí pásů po dotažení čela válce.

Postup první opravy máme popsaný. Nyní k výměně hřídele válce.

 


Obr. 5 – Detail uchycení hřídele válce.

Hřídel válce je v čele uchycena pomocí matice na hákový klíč, která je zajištěna pojistným plechem. Pro demotnáž uvolněte zobáček pojistného plechu, uvolněte a demontujte matici a vyražte hřídel směrem ven z válce. Hřídel je v čele uložena v kuželu. Novou hřídel naražte do čela, namotujte zpět podložku, pojistný kroužek a matici. Matici pevně utáhněte utahovacím momentem 500Nm a zajistěte pomocí pojistného kroužku.

 

Tím máme za sebou druhou opravu a pokračujeme zpětnou montáží čela na válec.

 


Obr. 6 – Příprava na zpětnou montáž čela válce.

Po provedení požadované opravy provádíme zpětnou montáž čela válce. Namontujeme zpět závitovou tyč M14 pro usnadnění nasunutí čela na válec. V případě potřeby použijeme později tyč také jako “natahovák”.

 

Tím máme za sebou druhou opravu a pokračujeme zpětnou montáží čela na válec.

 


Obr. 7 – Zpětná montáž čela válce.

Čelo válce nasuneme zpět pomocí závitových tyčí. V případě potřeby použijeme později tyč také jako “natahovák”. Gumové pásy jsou v demontovaném stavu širší a teprve po utažení čela se zmáčknou a přilnou na vnitřní trubku válce a tím zamezují pootáčení pásů na vnitřní trubce. Pokud není možné chytit upevňovací šrouby do závitu, potom našroubujeme na závitovou tyč matice, kterými přitáhneme čelo do pozice, kdy je možno ostatní šrouby chytit.

 


Obr. 8 – Montáž upevňovacích šroubů.

Namontujte upevňovací šrouby a pevně utáhněte utahovacím momentem 150 Nm. Po utažení demontujte závitovou tyč a namontujte poslední šroub a opět pevně utáhněte momentem 150 Nm.

Nyní je válec opět připraven ke zpětnému namontování na stroj. Výhodou tohoto válce je kromě perfektní práce ve všech podmínkách lehká opravitelnost v případě nehody, nebo náhlé poruchy, což šetří čas a peníze.