Josef Tyma, Svojkovice, okres Jihlava

Josef Tyma, Svojkovice, okres Jihlava

Za názory uživatelů

Zaměření firmy, podmínky:

Soukromý zemědělec hospodařící na 140 hektarech zemědělské půdy v podmínkách Českomoravské vysočiny, kde jsou velmi proměnlivé půdy - od písčitých a kamenitých půd až po těžké jílové.

Pořízené stroje:

  • 2011 - samosběrací vůz EUROPROFI 5000 L
  • 2014 - nesený diskový podmítač TERRADISC 3001
  • 2015 – osmirotorový obraceč HIT 8.81

Proč TERRADISC 3001?

  • Blízkost obchodního zástupce a servisu.
  • Nesené provedení s nízkou energetickou náročností.
  • Stroj pracuje i při pracovní rychlosti 16-17 km/h perfektně a neucpává se.
  • Využití mj. k diskování zbytků pelušky a na jaře při přípravě půdy pod kukuřici.
  • Velmi dobře zapravuje i hnůj při hloubce zpracování 13 cm.
  • Výrobní závod ve Vodňanech.


Pan Tyma oceňuje mj. velmi rychlé a jednoduché
nastavení stroje i bezproblémovou agregaci s traktorem.


Díky většímu průměru a vhodnému úhlu disků
je stroj schopen podmítat i vyschlou půdu.

 

Zpracováno za podpory Josefa Tymy a obchodního zástupce Radka Bruknara ze Some Jindřichův Hradec, střediska Vysočina.