Jednorotorový zhrňovač TOP 382

Jednorotorový zhrňovač TOP 382

Pokyny pre obsluhu stroja!

Pred uvedením stroja do prevádzky si pozorne preštudujte návod na používanie stroja. Počas prevádzky dodržujte všetky bezpečnostné predpisy!