PÖTTINGER = inteligentné riešenia v spracovaní pôdy

PÖTTINGER = inteligentné riešenia v spracovaní pôdy

Dnes sú poľnohospodári nútení čoraz viac hospodáriť ekonomicky a taktiež ekologicky. Popri klasickej produkcii je dnes veľmi podrobne potrebné vnímať prirodzené faktory ako je stav pôdy, klíma ako i počasie, ktoré v poslednej dobe dokážu veľmi ovplyvňovať poľnohospodárstvo.

Firma PÖTTINGER kladie obrovský dôraz na moderné trendy a v ponuke má stroje pre celý proces výroby od základného spracovania pôdy až po modernú sejbu. Rast efektívnosti, šetrnosť k pôde, vysoká kvalita práce a inteligentná poľnohospodárska technika je stredobodom pozornosti firmy PÖTTINGER. Pre úspešný vývoj moderných strojov je potrebné mať dokonalé znalosti o hospodárení na pôde. Tieto znalosti dnes máme vo firme PÖTTINGER už viac ako 40 rokov.

 

Trendy v strojoch na spracovanie pôdy a sejbu

Na základe klimatických zmien a poveternostných vplyvov sa taktiež mení trh so strojmi na obrábanie pôdy. Trh sa delí na regionálne časti (oblasti) v segmente obrábania pôdy. Je to trend, ktorý majú na svedomí extrémne výkyvy počasia (prívalové dažde, veľmi krátky čas na sejbu) a pre každý región je vhodný iný systém, resp. druh stroja.

S 58 – s rôznymi modelmi pluhov SERVO môže PÖTTINGER touto širokou ponukou všetky oblasti kompletne pokryť. Nový nesený pluh SERVO je navrhovaný pre vysoké zaťaženie, všetky orbové telesá sú vysokodimenzované pre najvyššie zaťaženie.  SERVO 45 S, predstavuje stabilný, spoľahlivý a robustný pluh, ktorý je vyrábaný s 6-mi radlicami v prevedení NOVA alebo NOVA PLUS pre traktory do 350 PS.


SERVO 45 S

Pomocou jedinečného nastavovacieho systému SERVOMATIC je možné jednoduché a rýchle nastavenie k akémukoľvek traktoru. Táto optimálna možnosť nastavenia zaisťuje dokonalú a ekonomickú orbu aj v tých najťažších podmienkach nasadenia. 

Univerzálne sejacie stroje TERRASEM dosahujú dnes vynikajúce podmienky práce najmä pri sejbe do zoraného vďaka čelnému zrovnávaciemu smyku, ktorý dokáže rozbiť hrudy a zrovnať pole ešte pred samotnou prácou sejacieho stroja. Výsledkom je dokonale zrovnaný a pripravený profil poľa. 

Vysoké náklady pri nasadení strojov a zvýšené prejazdy po poli prinútili firmu PÖTTINGER prísť na trh so sejacím strojom AEROSEM, ktorý dokáže vykonať sejbu hustosiatych plodín ako i presnú sejbu kukurice alebo slnečnice.  S AEROSEM zredukujete prejazdy po poli systémom „One pass“. Úspory sa odrazia v menších investičných nákladoch: úspora predstavuje kúpu jedného stroja, s ktorým pri jednom prejazde pripravíte dokonalé osivové lôžko a vykonáte sejbu hustosiatych plodín alebo presnú sejbu kukurice. 


AEROSEM 3002

Spracovanie strniska hneď po žatve je veľmi dôležitá agrotechnická operácia. Je to najúčinnejší mechanický boj proti burinám a taktiež podpora na klíčenie výdrolu. Taktiež je to veľmi potrebné na udržanie vlahy v pôde. Preto je veľmi dôležité po podmietke či už radličkovým kypričom alebo diskovým podmietačom zabrániť erózii alebo odparovaniu vody z pôdy úpravou povrchu. Toto dnes spĺňa tzv. kónusový segmentový valec TANDEM CONOROLL, ktorý dokáže pôdu utužiť v pásikoch a tým zanechá dostatočný priestor pre prechod vody do pôdy a dokonale zabraňuje erózii. Diskové podmietače sa vyznačujú vynikajúcou kvalitou práce i vo veľmi suchých a ťažkých podmienkach, kde disky dokážu vniknúť do pôdy a zabezpečiť tým dokonalé premiešanie rastlinných zvyškov.


SYNKRO 3020

Pri SYNKRO MULTILINE, kde základné spracovanie pôdy je vykonávané pomocou radličiek, je možné taktiež využiť kombináciu so sejacím strojom. Obrovskou výhodou je, že sejací stroj je umiestnený na valci, na ktorom aj jazdí a tým nezaťažuje hydrauliku traktora a taktiež nedochádza k odľahčovanie prednej nápravy. Tak vznikla nízkonákladová sejacia kombinácia s obrovskou flexibilitou, ktorá umožňuje samostatné nasadenie plnohodnotného radličkového kypriča.

Výsevný systém pre medziplodiny TEGOSEM je možný v kombinácii s PÖTTINGER radličkovými kypričmi SYNKRO a diskovými podmietačmi TERRADISC a umožňuje spracovanie pôdy a sejbu medziplodín pri jednej pracovnej operácii. TEGOSEM je určený pre nesené ako i polonesené prevedenie a vybavený je originálnym uchytením a plniacou lavičkou s nástupnými schodíkmi pre pohodlné plnenie. Ako kompaktná jednotka s plniacou plošinou a nástupnými schodíkmi spolu s originálnym uchytením spĺňa prísne kritériá CE – predpisov na bezpečnosť.


Diskový podmietač TERRADISC so sejacím strojom pre medziplodiny T
EGOSEM

 

PÖTTINGER vyrába stroje pre spracovanie pôdy a sejbu, ktoré ponúkajú nízkonákladové riešenia až po mimoriadne vysoko výkonnostné a flexibilné stroje s najmodernejšími inovačnými požiadavkami praxe.