Technika, která splnila požadavky a očekávání

Technika, která splnila požadavky a očekávání

Hlavní činností akciové společnosti Kameníček, a. s., se sídlem v Hosticích u Rudy nad Moravou, je zemědělská prvovýroba. V rostlinné výrobě se zaměřují na produkci kvalitních objemných krmiv pro chov skotu.

Základem je kukuřičná siláž, senáž a seno z vojtěšky a trvalých travních porostů. Z dalších plodin pěstují ozimou řepku a obiloviny. V současné době společnost hospodaří na 871 ha, z toho je 287 ha orné půdy. Starosti při obdělávání pozemků nedělá zdejším pěstitelům ani tak nadmořská výška od 380 do 600 metrů, jako spíš malé nepravidelné parcely s výskytem kamenů a jejich velká svahovitost. To si žádá provozně spolehlivou a přitom výkonnou techniku.

Pořízení žacích strojů NOVADISC 225 a NOVADISC 265 v roce 2005 znamenalo výrazný posun v kvalitě sklizně pícnin a jednoznačně vedlo k úsporám. Následoval nákup dvourotorového středového shrnovače EUROTOP 771, senážního vozu EUROPROFI 4500 L, dalšího shrnovače EUROTOP 651, žacího stroje NOVACAT 305 H a obraceče HIT 8.81

„Stroje Pöttinger se v našich podmínkách osvědčily a bez problémů s nimi zvládáme celou výměru. Jsou jednoduché pro obsluhu, šetrné ke sklízené hmotě, výborně kopírují nerovnosti, mají vysokou výkonnost a nízkou energetickou náročnost. V tomto směru splnil naše požadavky a očekávání i poslední zakoupený stroj – obraceč HIT 8.81 s pracovním záběrem 7,81 metru. Píci rozhazuje čistě a rovnoměrně, pracuje s traktorem 118 koní a je velmi výkonný,“ říká Jiří Matějka.