Nepostradatelný podmítač TERRADISC

Nepostradatelný podmítač TERRADISC

Univerzální čtyřmetrový secí stroj TERRASEM 4000 K, který měli ve společnosti Agrostyl, spol. s r.o. Kuřim v okrese Brno-venkov zapůjčený ve zkouškách, se jim natolik osvědčil, že už v podniku v roce 2008 zůstal. Na základě dobrých zkušeností si pořídili další techniku na zpracování půdy a v současné době využívají kompletní linku Pöttinger.

„S předcházející technikou jsme měli problém kvalitně zaset a nebyli jsme schopni seřídit přesný výsev drobných semen. Nyní máme porosty kvalitně založené a při vzcházení vyrovnané. Předností secího stroje TERRASEM 4000 K je, že zvládá současně několik operací, dá se s ním sít do mulče a do půdy s velkým množstvím rostlinných zbytků. Pracuje se silnějším traktorem 180 koní, jelikož naše pozemky se nacházejí částečně v kopcovitém terénu. Navíc jsme již v předhůří Vysočiny a její počasí hospodaření ovlivňuje,“ uvedla Marie Srncová, jednatelka společnosti. Agrostyl Kuřim hospodaří na výměře 485 hektarů orné půdy, na které pěstuje ozimý a jarní sladovnický ječmen, ozimou pšenici a řepku, všechno tržní plodiny. Živočišnou výrobou se nezabývají, takže veškerou slámu zapravují do půdy. K tomu slouží jednak dva nesené pluhy SERVO 35 a SERVO 35 PLUS s hydraulicky nastavitelným pracovním záběrem a dva podmítače. Podmítky a přípravu před setím zajišťuje radličkový kypřič SYNKRO 3003, který pořídili před pěti lety a diskový podmítač TERRADISC 4001 K z roku 2014.

„Každý rok oráme prakticky jen 150 ha na zimní orbu pro jarní setí. Při podzimním setí uplatňujeme na 320 ha minimalizaci. To představuje po sklizni mělkou podmítku diskovým podmítačem TERRADISC do hloubky 6 až 8 cm, potom následuje ještě jedno hlubší zpracování a před setím jede TERRADISC nebo SYNKRO, podle typu půdy a plodiny. Po sklizni jede vždy podmítač TERRADISC, je to náš nejpoužívanější stroj. Je nesený, takže je s ním rychlá manipulace a dokáže výborně zpracovat i těžko dostupné části malých a nepravidelných pozemků,“ řekl Zdeněk Bauer, společník ve firmě.

Podmítače TERRADISC a SYNKRO zpracují kolem 1 000 ha za sezonu, z toho dvě třetiny ploch udělá TERRADISC. Pluhy s rozdílnými typy orebních těles využívají kvůli různým druhům půdy. Do těžších je vhodnější pluh s páskovými odhrnovačkami, které půdu více rozdrobí a nedělají lavice. Také si dobře poradí s velkým množstvím organických zbytků. „Opotřebitelnost náhradních dílů je podle podmínek. Obyčejnou radličku v těžkých půdách měníme asi po 30 ha, s tvrdokovem až po 100 ha,“ podotkl Zdeněk Bauer. S technikou Pöttinger ušetří v Agrostylu Kuřim pracovní operace, naftu, čas i pracovní síly. Rostlinnou výrobou na uvedené výměře se dnes zabývají tři zaměstnanci.


Zdeněk Bauer, společník ve firmě Agrostyl Kuřim je s podmítačem TERRADISC 4001 K velmi spokojený.