JUMBO s nápravou TRIDEM

JUMBO s nápravou TRIDEM

Pokyny pro obsluhu stroje! Zapojení a seřízení nuceného řízení přední a zadní nápravy návěsů s podvozkem TRIDEM.


Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy!

 

Podvozek TRIDEM je vybaven nuceným řízením přední a zadní nápravy. Středová náprava je pevná. Řízení funguje hydraulicky na principu „spojených nádob“ pomocí pákového mechanismu a hydraulických válců. Případné rázy v tlaku oleje jsou tlumeny dusíkovými akumulátory. Dalšími částmi systému jsou manometry a uzavírací ventily. Postavení náprav se potom odvíjí od postavení traktoru k oji vozu. Seřízení a nastavení systému nuceného řízení je věnován tento servisní tip.

 


Obr. 1 – Připojení ovládacích táhel systému.

Po připojení vozu k traktoru je nutné připojit i ovládací páky systému nuceného řízení. Samotný vůz je připojen koulí K80. K připojení ovládacích táhel jsou nutné další dvě koule K50, které jsou umístěny ve stejné horizontální ose jako K80, vždy 250 mm na každou stranu od K80.  Závěs traktoru musí odpovídat tomuto popisu. Většina renomovaných výrobců traktorových závěsů má tento typ závěsu normovaný a lze jím vybavit většinu traktorů na trhu.

 


Obr. 2 – Odjišťovací mechanismus ovládací páky.

Pro snadnější zapojení ovládací páky na kouli K50 je páka vybavena odjišťovacím mechanismem. Po zatáhnutí za páku směrem nahoru je odjištěn čep a páka se v tu chvíli stává teleskopickou a její zapojení je možné i tehdy, pokud je systém již natlakovaný.

 


Obr. 3 – Detail zapojených ovládacích pák s odjištěnými čepy.

Po zapojení pák na obě K50 se závěs nachází v tomto stavu. Nyní je nutné popojet traktorem se zatočenými koly tak, aby postupně obě táhla dosáhla polohy, kdy se čepy odjišťovacího mechanismu zajistí a páky se tak stanou pevnými táhly.

 


Obr. 4 – Detail zapojených ovládacích pák se zajištěnými čepy.

Jakmile jsou obě páky zajištěny, je možno přistoupit k natlakování a nastavení řízení.

 


Obr. 5 – Detail manometrů levého ovládacího hydraulického válce při odtlakovaném systému.

Pokud je systém odtlakován, je nutné pro provoz natlakovat jej na provozní tlak cca 90 barů, což je provedeno následujícím způsobem.

 


Obr. 6 – Otevřené uzavírací ventily systému.

Pro natlakování systému je nutné otevřít tři hydraulické ventily na ovládacím hydraulickém válci. Stejně je potřeba otevřít ventily i na druhém válci. Otevřená polohy ventilů je taková, pokud se ovládací páčky nacházejí ve svislé poloze. Nyní je možné systém natlakovat. Natlakování se provádí pomocí okruhu zdvihu sběrače. Stiskem tlačítka zdvihu sběrače při nastartovaném motoru traktoru a dodávce oleje do hydraulického systému vozu natlakujte systém řízení na tlak cca 90 barů. Tlak stoupá, dokud je tlačítko stisknuté. Pokud je tlak překročen, je nutné ho snížit tlačítkem pokládání sběrače, až je dosaženo tlaku cca 90 barů.

 


Obr. 7 – Detail natlakovaného systému.

Oba manometry ukazují cca 90 barů a v tuto chvíli uzavíráme vstupní ventil. Jedná se o horní páčku na bloku hydraulického systému. Stejně musíme uzavřít ventil i na druhém ovládacím válci.

 


Obr. 9 – Detail rovně seřízených náprav.

Pokud je systém natlakován a vstupní ventily uzavřeny, je potřeba popojet celou soupravou cca 50 metrů rovně tak, aby se celá souprava srovnala do roviny a obě nápravy se taktéž srovnaly do roviny. Pokud k tomuto srovnání nedojde, lze jej též dosáhnout krátkým couvnutím, kdy traktor musí být stále v jedné ose s vozem.

 


Obr. 9 – Detail sedla řízení přímo na nápravě.

Pokud si obsluha není zcela jista, zda jsou nápravy opravdu rovně, je možno zkontrolovat jejich postavení přímo na nápravě, kdy sedlo otáčení musí sedět ve svých zubech.

 


Obr. 10 – Detail uzavřených ventilů na ovládacím hydraulickém válci.

Po srovnání náprav a celé soupravy je nutno uzavřít oba zbývající kohouty na bloku ovládacího válce. Teprve nyní je zajištěna funkce nuceného řízení, kdy byly rozděleny obě komory ovládacího hydraulického válce. Toto nastavení je nutné provést opět na obou ovládacích válcích.

 


Obr. 11 – Detail závěsu při zatočeném traktoru.

Při zatočení doleva dojde ke zkrácení levého táhla a k prodloužení pravého táhla. Při zatočení doprava naopak. Pohyb táhel působí na ovládací hydraulické válce, kdy se olej z jejich komor dostává do hydraulických válců umístěných na nápravě, čímž je ovládáno řízení.

 


Obr. 12 – Detail vytaženého pravého ovládacího válce při zatočení doleva.

Při zatočení doleva dojde k vytažení pravého válce, který ovládá řízení zadní nápravy.

 


Obr. 13 – Detail zasunutí levého válce při zatočení doleva.

Při zatočení doleva se levý píst zasouvá. Levý píst ovládá přední nápravu. Při zatočení doprava se poloha obou válců mění naopak. Pravý válec stále ovládá zadní a levý válec přední nápravu.

 


Obr. 14 – Detail zatočení náprav při zatočení soupravy doleva – v popředí přední náprava.

Pokud je traktor vůči vozu zatočen doleva, obě nápravy kopírují stopu traktoru daným směrem. Při zatočení doprava, dojde ke stočení náprav v opačném směru. Při jízdě rovně jsou obě nápravy srovnány v přímém směru.

 


Obr. 15 – Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkonností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

Systém tohoto nuceného řízení skvěle kopíruje jízdu traktoru a tím ulehčuje jízdu celou soupravou a pomáhá například na svažitých pozemcích, protože vůz „nestrká“ do traktoru směrem do boku, například při otáčení na svahovité souvrati. Podvozek je neustále veden směrem za traktorem. Stejná výhoda tohoto systému se projeví při couvání, kdy vůz kopíruje potřebnou stopu. Další výhodou je šetrnost k povrchu sklízeného pozemku, kdy kola kopírují směr jízdy a „netrhá se drn“. Systém TRIDEM je investice do bezpečnosti, šetrnosti, výkonosti a úspory.

 

Zpracoval: Jan Mach