Nesený dvourotorový středový shrnovač TOP 612

Nesený dvourotorový středový shrnovač TOP 612

Pokyny pro obsluhu stroje!

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy! 


Obr. 1 - Zadně nesený dvourotorový středový shrnovač TOP 612 je osazený dvěma rotory o průměru 2,8 m a jedenácti rameny na každém rotoru.

 


Obr. 2 - K traktoru je připojený pomocí tříbodového hydraulického závěsu. Spodní táhla hydrauliky musí být zajištěna proti bočnímu výkyvu. Kloubový hřídel je zapotřebí před prvním uvedením do provozu zkontrolovat a popřípadě odpovídajícím způsobem zkrátit na požadovanou délku. Hnací otáčky vývodové hřídele traktoru se při práci pohybují v rozsahu do 450 ot./min.

 


Obr. 3 - Horní přípojné táhlo je zapotřebí délkově nastavit tak, aby byl rám stroje ve vodorovné poloze.

 


Obr. 4 - Výška rámu od země musí být pomocí přípojných táhel hydrauliky traktoru nastavena na rozměr 75 cm.

 


Obr. 5 - Proti nežádoucímu spuštění přípojného rámu stroje jsou dodávány dva omezovací řetězy, které se při odpovídající pracovní výšce stroje zajistí na konzole závěsu traktoru.

 


Obr. 6 - Při provozu je zapotřebí přestavit blokovací čep na přípojném rámu stroje do zadního otvoru. Tím je umožněn stranový výkyv stroje vůči traktoru při průjezdu zatáčkami.

 


Obr. 7 - Otáčením kliky se pomocí podvozku nastaví požadovaný odstup prstů shrnovače od země.

 


Obr. 8 - Při odpovídajícím nastavení musí být odstup prstů od země identický v celém pracovním záběru stroje.

 


Obr. 9 - Nastavení příčného sklonu podvozku lze provést pomocí excentrických hřídelí kol podvozku shrnovače.

 


Obr. 10 - Ramena shrnovače je možno pro dopravu demontovat. Není to však bezpodmínečně nutné, jelikož přepravní výška stroje i s namontovanými hrabicemi nepřesahuje 3,6 m. Ramena jsou na hřídelích rotoru zajištěna pomocí sklopných kolíků. Správná poloha sklopných kolíků při práci je taková, že sklopná část kolíku byla umístěna ve směru otáčení rotoru.

 


Obr. 11 - Odstavení stroje se provádí na odstavná kolečka, která jsou se strojem dodávána v základní výbavě. Pro práci jsou odstavná kolečka zdvihnuta směrem nahoru a v této poloze zajištěna.

 


Obr. 12 - Údržba stroje spočívá v pravidelném mazání stroje podle údajů v mazacím plánu uvedeném v návodě k používání stroje.

 


Obr. 13 - Poloha stroje při otáčení na úvrati pozemku.

 


Obr. 14 - Přepravní poloha stroje.

 


Obr. 15 - Při komunikaci se zákaznickou službou si předem připravte výrobní číslo stroje uvedené na výrobním štítku.

 


Obr. 16 - Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkonností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

Zpracoval: Josef Vlach