Nesený diskový žací stroj NOVACAT 352 CF se šnekovým dopravníkem

Nesený diskový žací stroj NOVACAT 352 CF se šnekovým dopravníkem

Pokyny pro obsluhu stroje!

Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod na používání stroje. V průběhu provozu dodržujte všechny bezpečnostní předpisy! 

 


Obr. 1 - Zadně nesený žací stroj Novacat 352 CF umožňuje plošné rozložení sklízené hmoty a jednoduchým přestavením zadní stěny dopravního šneku dochází k odkládání posečené hmoty do řádku. Formovací plachta je dodávána pro přesné odkládání posečené hmoty do řádku.

 


Obr. 2 - K traktoru je žací stroj připojen pomocí tříbodového závěsu. Spodní táhla hydrauliky musí být zajištěna proti bočnímu výkyvu a v pracovní poloze zdvihnuta na předepsanou výšku 700 mm od země. Horním přípojným táhlem se nastavuje podélná rovinnost stroje. Kloubový hřídel je zapotřebí před prvním uvedením do provozu zkontrolovat a popřípadě odpovídajícím způsobem zkrátit na požadovanou délku. Hnací otáčky vývodové hřídele traktoru při práci musí být nastaveny na 1000 ot./min.

 


Obr. 3 - Příčné rovinné vyrovnání stroje umožňuje hydraulický válec levého přípojného ramene. Výkyvným ramenem je zajištěno i jednoduché připojení i odpojení žacího stroje k traktoru.

 


Obr. 4 - Pro ovládání zdvihu stroje na úvrati slouží jeden jednočinný hydraulický okruh (označen na hadici číslicí 1). Pro podélné přestavení stroje do transportní polohy slouží jeden dvojčinný hydraulický okruh (označen na hadicích číslicemi 2 a 3). Při přestavení stroje do, resp. z transportní polohy, musí být aktivován pomocný rozvaděč stroje zatažením za ovládací lanko. Pokud není ovládací lanko aktivováno, je hydraulicky nastavena příčná rovinnost přípojného rámu stroje. Stroj je vybaven rovněž osvětlením a tak je nutné při připojení stroje k traktoru zapojit i sedmikolíkovou zástrčku.

 


Obr. 5 - Funkční popis jednotlivých přípojných hadic pomocného rozvaděče a ventilu pro hydraulické nastavení odlehčení žacího stroje při práci je uveden na samolepce, která je umístěna na přípojném rámu stroje.

 


Obr. 6 - Tlak v systému odpružení žacího stroje je možno kdykoli zkontrolovat. Manometr se nachází na přípojném rámu stroje. Odpovídající tlak je závislý na výbavě stroje, jeho hmotnosti (znečištění) a na aktuálních sklizňových podmínkách. Žací jednotka by měla být při odpovídajícím odlehčení stroje nadzdvihnuta na jedné straně hmotností 50 kg.

 


Obr. 7 - Hydraulický válec pro přestavení žacího stroje do přepravní polohy slouží současně jako hydraulická nájezdová přetěžovací pojistka.

 


Obr. 8 - Při tvorbě řádku je zadní stěna šnekového dopravníku uzavřena a materiál je šnekem dopravován směrem za střed jízdy traktoru. Usměrňovací plachta je v pracovní poloze sklopena dolů a formuje tvořený řádek.

 


Obr. 9 - Plachta pro tvorbu řádku může být nastavena v podélném, příčném i výškovém směru.

 


Obr. 10 - Ve zdvihnuté poloze stroje na úvrati je současně zdvihnuta i plachta pro formování řádku, aby již vytvořené řádky na úvrati pozemku nepoškozovala.

 


Obr. 11 - Při přepravní poloze stroje je plachta rovněž zdvihnuta a hydraulický válec pro ovládání zdvihu formovací plachty je zapotřebí mechanicky zajistit uzavíracím ventilem.

 


Obr. 12 - Posečená hmota je dopravována zadní částí šneku a vystupuje do volného prostoru za upevňovacím ramenem.

 


Obr. 13 - Pokud je od stroje požadováno plošné uložení posečené hmoty, potom je zapotřebí nejprve uvolnit zajišťovací mechanizmus a dále zajišťovací háky zadní stěny.

 


Obr. 14 - Následně je nutné zdvihnout a zajistit zadní stěnu šnekového dopravníku, aby bylo možné plošné odkládání posečené hmoty.

 


Obr. 15 - Posečenou hmotu šnekový dopravník s odklopenou zadní stěnou pouze plošně odloží.

 


Obr. 16 - Novacat 352 CF představuje univerzální žací stroj s možností plošného uložení posečené hmoty a jednoduchým a rychlým přestavením i ukládání posečené hmoty do řádku. Díky své jednoduché a spolehlivé koncepci si jistě získá své uživatele.

 


Obr. 17 - Při provádění údržby a výměně žacích nožíků uživatelé jistě ocení výklopné provedení ochranných rámů.

 


Obr. 18 - Při komunikaci se zákaznickou službou si předem připravte výrobní číslo uvedené na výrobním štítku stroje.

 


Obr. 19 - Používejte originální náhradní díly Pöttinger! Zajistíte si tak odpovídající konstrukční využití s plnou pracovní výkonností stroje s garantovanou životností dílů a zárukou nejvyšší kvality práce.

Zpracoval: Josef Vlach