Rotačné brány LION 403

Rotačné brány LION 403

Pokyny pre obsluhu stroja!

Pred uvedením stroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu stroja.


Obr. 1 - Pracovná poloha stroja.

 


Obr. 2 - Tri možnosti nastavenia ramien hlavného závesu rotačných brán. Robí sa to pre zmenšenie páky na ramená traktora. Na prácu je potrebný traktor o výkone min. 160 PS.

 


Obr. 3 - Pripojenie do trojbodového závesu traktora, výška ramien na ľavej a pravej strane musí byť rovnaká. Stranový výkyv ramien by mal byť čo najmenší! Nastavenie tretieho bodu treba vykonať tak, aby vaňa rotačných brán bola v rovine (nesmie byť naklonená dopredu ani dozadu).

 


Obr. 4 - Otáčky vývodového hriadeľa traktora v ľahkých pôdach 540, 750 a v ťažších pôdach 1000 ot/min. Na stroji je označený nálepkou prevod a tiež otáčky rotačných hláv červenou značkou.

 


Obr. 5 - Na stroji je možné zmeniť rýchlosť otáčania rotačných hláv. Na zadnej strane prevodovky je kryt (viď. obr.), pri zmene rýchlosti je potrebné stroj nakloniť smerom dopredu a demontovať kryt a prevodové kolesá vymeniť medzi sebou, tým sa Vám zvýšia otáčky rotačných hláv.

 


Obr. 6 - Stroj je vybavený smykovou lištou, ktorá je nastaviteľná a je upevnená na zadnom valci. Nastavenie smykovej lišty sa vykonáva tak, aby zadržiavala zem v priestore rotačných hláv pre lepšie spracovanie pôdy. Vykonáva sa to na ľavej a pravej strane rovnako.

 


Obr. 7 - Stroj je vybavený pákou pre ľahšie nastavenie smykovej lišty.

 


Obr. 8 - Miesto pre odloženie pomocnej páky.

 


Obr. 9 - Nastavenie hlbky spracovania pody sa vykonáva prestavením zadného valca, čím je čap nižšie, je hlbka spracovania menšia. Prestavenie sa vykonáva tak, že sa zdvihne stroj nad zem a tým sa čap uvolnía je možné ho prestavit.

 


Obr. 10 - Čím je čap vyššie tým je hĺbka spracovania väčšia.

 


Obr. 11 - Možnosť nastavenia usmerňovacích plechov v oválnych otvoroch, usmerňovací plech by sa mal zľahka dotýkať zeme aby medzi jednotlivými jazdami nevznikal kopček.

 


Obr. 12 - Stroj je tiež vybavený čistiacimi stierkami valca. Je možné nastaviť každú stierku jednotlivo, medzera medzi stierkou a valcom cca 1 cm.

 


Obr. 13 - Spoločné nastavenie stierok sa vykoná uvoľnením skrutiek (A) a (B). Nastavovacou skrutkou (C) zmeníme vzdialenosť medzi valcom a stierkami.

 


Obr. 14 - Stroj môže byť vybavený aj prednou smykovou lištou (montáž viď. obr.).

 


Obr. 15 - Počas prevádzky dodržujte všetky bezpečnostné predpisy!

Spracoval: Miroslav Marušiak