NASTAVENÍ SYSTÉMU KOPÍROVÁNÍ A ROVINNOSTI SKLOPNÝCH SEKCÍ SECÍHO STROJE TERRASEM

NASTAVENÍ SYSTÉMU KOPÍROVÁNÍ A ROVINNOSTI SKLOPNÝCH SEKCÍ SECÍHO STROJE TERRASEM

Pokyny pro obsluhu stroje!

   

Průběh odvzdušnění systému sklopných sekcí secího stroje se provádí následujícím způsobem:

  • Na rovné zpevněné ploše rozložte stroj do pracovní polohy a zajistěte jej proti nežádoucímu pohybu.
  • Stroj spusťte zcela k zemi tak, aby byla výsevní lišta k zemi přitlačena po dobu 2-3 sekund. Pracovní hloubka přípravných disků přitom musí být na označníku nastavena do polohy nula.
  • Přítlak výsevní lišty k zemi nastavte na manometru, který se nachází ve středové linii secího stroje na nástupní plošině na hodnotu 15 bar.
  • U provedení secího stroje ARTIS uzavřete všechny tři kohouty na hlavním rozvaděči secího stroje. U provedení ARTIS PLUS na ovládání deaktivujte veškeré hydraulické předvolby funkcí secího stroje.

 

 

 

 

 

  • Aktivujte tlakovou funkci vnějšího okruhu hydrauliky traktoru pro vstup do rozvaděče A2 (žlutá přípojná hadice s uzavíracím kohoutem) tak dlouho, až z uvolněných šroubení na hydraulických válcích vytéká olej bez vzduchu. Šroubení na sklopných hydraulických válcích opět pevně utáhněte. Uzavřete ovládací kohout pro nastavení hydraulických válců na levé straně secího stroje.

 

  • Uvolněte odvzdušňovací šroub na pravém předním hydraulickém válci a přípojné šroubení na pravém zadním hydraulickém válci, aby mohlo dojít k úniku vzduchu z hydraulických vedení. Aktivujte tlakovou funkci vnějšího okruhu hydrauliky traktoru pro vstup do rozvaděče A2 (žlutá přípojná hadice s uzavíracím kohoutem) tak dlouho, až z uvolněných šroubení na hydraulických válcích vytéká olej bez vzduchu. Šroubení na sklopných hydraulických válcích opět pevně utáhněte. Uzavřete ovládací kohout pro nastavení hydraulických válců na pravé straně secího stroje.
  • Dosud popsaný pracovní postup platí pro odvzdušnění systému v případě, že na něm byla provedena výměna některého z komponentů a dále je třeba postupovat podle níže uvedených bodů.
  • Jestliže stroj při práci nevykazuje stejnoměrné nastavení stranových sklopných sekcí a jinak se v systému kopírování žádný vzduch nenachází, potom je zapotřebí provést pouze níže uvedené seřízení rovinnosti sklopných sekcí.
  • Otevřete levý hydraulický kohout pro nastavení levých sklopných hydraulických válců. Pomocí tlakové funkce vnějšího okruhu hydrauliky traktoru pro vstup do rozvaděče A2 (žlutá přípojná hadice s uzavíracím kohoutem) proveďte stejnoměrné nastavení délky předního a zadního hydraulického válce pro ovládání sklopné levé sekce. Po nastavení shodné délky obou sklopných válců proveďte uzavření levého kohoutu.
  • Otevřete pravý hydraulický kohout pro nastavení pravých sklopných hydraulických válců. Pomocí tlakové funkce vnějšího okruhu hydrauliky traktoru pro vstup do rozvaděče A2 (žlutá přípojná hadice s uzavíracím kohoutem) proveďte stejnoměrné nastavení délky předního a zadního hydraulického válce pro ovládání sklopné pravé sekce. Po nastavení shodné délky obou sklopných válců proveďte uzavření pravého kohoutu.  

 

Upozornění:

Levý a pravý kohout pro nastavení hydraulických válců sklopných sekcí musí být při provozu stále v uzavřeném stavu. V případě, že je stroj při práci nestabilní a stranově vykazuje výkyvy, navyšte tlak v systému kopírování sklopných sekcí na 20 bar (max. 25 bar) a zopakujte body 6-9 uvedené v předchozím popisu.

 

 

Zpracoval: Josef Vlach